Bæredygtighed og klima

Økologi er en del af løsningen på klimaudfordringen.
  • Økologiske landmænd bruger mindre gødning/kvælstof. Dermed er risikoen for, at der dannes den meget stærke drivhusgas, lattergas, også mindre.
  • Økologiske landmænd har færre husdyr pr. hektar, dvs. en bedre balance mellem planteproduktion og husdyrproduktion, mindre tilførsel af husdyrgødning (se ovenfor), større selvforsyning med og mindre transport af foder.
  • Økologiske landmænd har flere græsmarker, der er gode til at samle CO2 fra atmosfæren og via rødderne lagre kulstoffet (C) i jorden.

Fakta om klima og økologi

Kort om økologi og klima

Økologisk landbrugsdrift indeholder markante fordele for klimaet, men der er også udfordringer. Fravalget af energikrævende kunstgødning og pesticider samt et generelt mindre forbrug af gødning er godt for klimaet. Økologer dyrker også mange efterafgrøder og flerårige græsmarker, som trækker CO2 ud af luften. Krav om afgræsning og hjemmedyrket grovfoder sikrer en klimamæssigt bedre balance mellem dyr og marker og mellem kød og plantebaseret mad på den økologiske tallerken. Blandt klimaudfordringerne er et typisk lavere udbytte i mark og stald samt mekanisk jordbearbejdning.

Økologisk og ikke-økologisk mad har ca. samme klimabelastning

Den enkelte landmands bevidsthed om og handling på klimatiltag har større betydning, end om gården er økologisk eller ej.  Forbrugernes bevidsthed om at reducere kødforbrug og madspild betyder også ganske meget for fødevarers klima-belastning.

Forskning i livscyklus (miljøbelastninger fra vugge til grav) for fødevarer viser, at økologisk landbrug udleder færre klimagasser målt pr. hektar jord end konventionelt landbrug. Til gengæld er udbyttet på økologiske marker og i husdyrproduktionen typisk lavere i vores del af verden, fordi økologer ikke anvender pesticider og kunstgødning.  Det har ført til en del debat om, hvorvidt konventionelle fødevarer har et lavere klimaaftryk pr. kg vare. Review-studier1 fra Schweiz, Sverige og Danmark viser dog, at klimaaftrykket for økologiske og konventionelle fødevarer er på samme niveau pr. kg produkt, når man følger de gældende EU-guidelines for livscyklusvurderinger.

Hverken økologiske eller konventionelle landbrug i Danmark er i dag i mål i forhold til klimaet. Forskelle mellem produktionsformerne er af mindre betydning. Begge systemer skal sænke klimabelastningen betragteligt.

Mens danske økologiske marker typisk giver lavere udbytter end konventionelle, er økologi ifølge FN et vigtigt redskab i kampen mod sult og fattigdom i store dele af verden. Erfaringer og forskning2 viser, at økologiske metoder i verdens fattigste lande skaber en mere frugtbar jord, som samtidig er mere klimarobust og kan give en større og mere sikker lokal forsyning med mad uden at kræve et større input. Alt andet lige er det positivt set i forhold til klimaet.

Her kan økologien forbedre sig og udvikle nye løsninger

Økologer skal ligesom andre landmænd reducere forbruget af fossil energi og samtidig gerne producere vedvarende energi fra vind, sol og biogas.

Alle landmænd kan blive endnu bedre til at sikre høj selvforsyning med foder, så det ikke skal importeres.

Landbruget kan desuden trække mere CO2 ud af luften og opbygge kulstof i jorden ved at plante flere træer og læhegn og ved at have striber med flerårige vilde planter i markerne.

Økologer har en særlig opgave med at hæve udbytterne i markerne.

Økologer arbejder for at reducere landbrugets klimabelastning

Økologiske landmænd er dybt engageret i klimaindsatsen og arbejder politisk og fagligt for klimaomstilling i økologisk såvel som i det øvrige landbrug: 

  • Der indføres klimakrav i reglerne bag Ø-mærket.
  • Klimaskoler og klimahandlingsplaner hos økologiske landmænd sænker klimabelastningen fra bedrifterne, og der er lavet et katalog over 40 konkrete handlinger for klimaet. De første økologiske landbrug er nu klimaneutrale som følge af denne indsats. 
  • Økologer er gået forrest i omlægning af offentlige køkkener til økologi. Omlægningen har ført til mere klimavenlige og sunde måltider med mindre spild, mindre kød og mere grønt.
  • I 2018 lancerede Økologisk Landsforening en klimapolitik for hele landbruget og en ny model for ”Balanceret Klimaregnskab” med principper for et CO2-loft på den enkelte bedrift.
  • Kommuner samarbejder med Økologisk Landsforening om klimahandlingsplaner på landbrug for at sænke kommunens klimabelastning og styrke en cirkulær økonomi.
  • I 2019 er der indgået et samarbejde mellem regeringen, Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer om at skubbe landbruget i en mere klimavenlig retning.

Litteratur

1 Økologiske og konventionelle produkter har samme klimaaftryk, men økologien vinder på andre bæredygtighedsmål

2 Organic Agriculture and Food Security in Africa, UNEP_UNCTAD Capacity Building Task Force on Trade, Environment and Development 2008

Mælkeproduktion påvirker mere end klimaet, DCA 2019

Økologiens Samfundsgoder, Vidensyntese 2015, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) Aarhus Universitet.

 

 

Materialet er udarbejdet i projektet ”De gode fortællinger om økologi og bæredygtighed”, som er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

Fonen for Økologisk Landbrug