Økologi – en del af løsningen

Bæredygtighed er vejen frem, og med FN’s 17 verdensmål som rettesnor har vi alle forpligtet os til at gøre alt, hvad vi kan for at løse planetens største udfordringer. Økologi er med sit holistiske perspektiv og sine metoder og redskaber en central del af løsningen på verdens bæredygtighedsudfordringer.

Derfor er det oplagt at bruge økologien til at blive en mere bæredygtig kommune.Et landbrug uden kunstgødning og syntetiske pesticider leverer en rigere natur og måltider uden pesticidrester, og mere specifikt kan en kommune ved hjælp af økologien eksempelvis:

  • Sikre grundvand fri for syntetiske pesticider ved at have fokus på omlægning til økologi i de boringsnære beskyttelsesområder
  • Lette kommunens klimaaftryk ved hjælp af klimahandlingsplaner for kommunens landbrug
  • Beskytte naturen via naturpleje i kogræsserlaug, som ovenikøbet binder byens borgere sammen med kommunens naturområder
  • Sikre et bæredygtigt kredsløb af næringsstoffer ved at genanvende organisk husholdningsaffald på kommunens økologiske marker

Du får inspiration til, hvordan kommuner i hele landet bruger økologi som redskab i magasinet Løft Verdensmålene.

Fonden for Økologisk Landbrug støtter projektet 'Værdiskabelse via samspil med vandværker og kommuner'. Se mere om projektet og få eksempler på gode cases her.

Fonen for Økologisk Landbrug

Læs mere og se, hvordan kommunen kommer i gang - eller videre: