Organisk affald er god ressource i øko-landbruget

Støt økologien, når kommunen håndterer organisk husholdningsaffald

Bedre adgang for økologiske landmænd til næringsstoffer fra organiske rest- og affaldsprodukter er ikke alene en forudsætning for vækst i den økologiske produktion. Det er også en oplagt vej til en mere bæredygtig og miljørigtig produktion af lokalt producerede økologiske fødevarer og fodermidler.

Landets kommuner kan derfor støtte det økologiske landbrug ved at håndtere Kildesorteret Organisk Dagsrenovation (KOD), så det må bruges i den økologiske produktion.

Her er et krav, at pulpen fra KOD ikke indeholder eller blandes med organiske restprodukter, der ikke er godkendt i økologivejledningen. For eksempel må pulpen ikke blandes med slam fra rensningsanlæg.

Gode råd til økologi-venlig KOD-pulp

For at støtte kommunerne i at producere en økologi-venlig KOD-pulp, har Økologisk Landsforening lavet en kort vejledning til kommunerne, hvor reglerne for økologernes anvendelse af KOD og andre organiske rest- og affaldsprodukter er beskrevet.

Økologisk Landsforenings biomasse- og gødningskatalog giver en mere detaljeret beskrivelse, og her er de fleste organiske restprodukter oplistet i en rød, gul og grøn kategori.

’Røde’ produkter må ikke udbringes på økologiske arealer. ’Gule’ produkter – der omfatter såkaldt ’ikke-økologisk’ biomasse, som f.eks. KOD – må udbringes (med op til 50 kg N/ha) på økologiske arealer. ’Grønne’ produkter omfatter økologisk biomasse, der kan tildeles op til det pågældende øko-areals gødningsmaksimum.

KOD-pulp vil sammen med anden organisk gødning være en herlig hjælp for de økologiske landmænd. De grønne og gule restprodukter er derfor centrale, når en kommune skal beskrive, hvordan KOD skal håndteres i et udbudsmateriale. For eksempel i forhold til et biogasningsanlæg.

God KOP-pulp kan give økologien medvind

En økologisk landmand må ikke bruge kunstgødning, og derfor har han et større behov for at hente næringsstoffer til sine afgrøder fra naturlige kilder som husdyrgødning og anden organisk gødning.

Da gødningsressourcerne er sparsomme, er det en stor udfordring for mange økologer at skaffe næringsstoffer nok. Særligt i landområder med få husdyr.

Rigtig forarbejdning og håndtering af KOD-pulp fra en kommune, der har været igennem et biogasanlæg, giver rigtig god gødning for en økolog. Det har et fint miks af næringsstoffer. Når det er afgasset,
har det en sammensætning, der minder om – eller endog er bedre end – gylle.

Derfor kan økologivenlig KOD-pulp åbne op for, at flere landbrug omlægges til økologi.

Desuden kan de eksisterende økologiske landbrug få hævet deres udbytter. Nogle steder i landet har en økologisk planteavler kun omkring 30 kilo næringsstoffer pr. hektar til rådighed – hvor maksimum ellers typisk er mellem 60 og 100 kilo.

Kunne økologen med blot 30 kg N til rådighed derimod forsyne f.eks. en vårbygmark med næringsstoffer op til loftet, ville hans udbytte potentielt øges med mindst 20 procent.

Ved at producere økologi-venlig KOD-pulp kan kommunen:

 • Forstærke sin grønne profil
 • Sikre mere rent drikkevand til kommunens borgere gennem øget øko-produktion
 • Styrke den cirkulære økonomi
 • Støtte lokalt erhvervsliv med vækstpotentiale
 • Udnytte et grønt potentiale i organisk affald
 • Styrke grøn politik i samspil med fx øko-bespisning i institutionerne

Landmandens udbytte

 • Skabe en mere frugtbar jord
 • Bidrag til en rigere natur og rent vand
 • Øge høstudbytter og produktivitet på sin bedrift
 • Produktion af fødevarer og højværdiafgrøder til et økologi-marked i vækst
 • Positivt samarbejde med den lokale kommune

Find omtalte vejledning, biomassekatalog samt mere inspiration på www.okologi.dk/landbrug.