Lavere klimaaftryk

Brug økologien til at lette landbrugets klimaaftryk

Ikke mindst i landbruget er der et stort behov for at udlede færre klimagasser. De økologiske landmænd er engageret i klimaindsatsen og arbejder både politisk og fagligt for at lette på klimaaftrykket i økologisk såvel som i det øvrige landbrug.

Økologisk Landsforening ønsker sammen med landmændene at tage et ansvar for at mindske udledningen af drivhusgasser og samtidig gøre energiforbruget mere effektivt i landbruget. Derfor har foreningen og landmændene arbejdet sammen med flere af landets kommuner om at reducere landbrugets klimaaftryk.

Handlingsplaner letter kommunens klimaaftryk

Vejle Kommune og Vesthimmerlands Kommune har sammen med Økologisk Landsforening løftet en fælles indsats med fokus på konkrete, klimakloge løsninger. I alt 40 landmænd valgte at sige ja tak til at få udarbejdet en såkaldt klimahandlingsplan eller en bæredygtighedsanalyse for deres bedrift. Landmændene kunne derefter også deltage i ’Klimaskoler’ med kollegaer fra lokalområdet.

Efter et besøg af en klimakonsulent fra Økologisk Landsforening fik de 40 landmænd beregnet bedriftens klimaaftryk og blev dernæst præsenteret for tiltag, der kunne nedbringe det. Hver landmand valgte i samråd med konsulenten tre-fem konkrete tiltag, som landmanden skulle arbejde videre med.

Fagfolk fra natur-, teknik- og miljøområdet i de involverede kommuner har meldt positivt tilbage på samarbejdet. De peger blandt andet på, at de med et redskab som en klimahandlingsplan kan tilbyde landmænd et klimaprodukt frem for udelukkende at være kontrolmyndighed.

Ud af samarbejdet har de kommunale medarbejdere også samlet viden op, som kan bringe dem på forkant med udviklingen. Viden, som kan anvendes bredt i landbruget og bidrage med konkrete indspil til kommunens klima- og miljøpolitik.

Kommunens udbytte

Ved at bruge klimahandlingsplaner kan kommunen:

 • Være frontløber på klimaområdet
 • Udbyde et klimaprodukt til landbruget
 • Få nye ideer til kommunens klima- og miljøpolitik
 • Levere input til miljøkontrollen
 • Få konkrete værktøjer til en klimastrategi for landbruget
 • Komme tættere på målet om et CO2-neutralt samfund i 2050
 • Styrke den cirkulære økonomi

Landmandens udbytte

 • Optimering af ressourcer og dermed driftsøkonomi
 • Forbedring af jordens frugtbarhed
 • Større naturværdi på ejendommen
 • På forkant med krav om et CO2-neutralt samfund i 2050

Klimakatalog med 40 konkrete tiltag

For at gøre arbejdet med at lette klimaaftrykket mere konkret har Økologisk Landsforening lavet et Klimakatalog.

I kataloget finder man 40 konkrete tiltag, der samlet set reducerer landbrugets udledning af drivhusgasser og øger kulstofbindingen. Blandt tiltagene kan nævnes: At anvende faste kørespor, biogas, solvarme, at udtage lavbundsjord, at plante buske og træer samt dyrke mere græs.

I kataloget fortæller flere økologiske landmænd om deres erfaringer med de forskellige tiltag – og de kommer med konkrete bud på, hvordan klimatiltag kan sættes i værk hos andre klimabevidste landmænd.