Renere vand

Brug økologien til at sikre pesticidfrit drikkevand

I Danmark er vi fra naturens side beriget med helt rent vand fra undergrunden. Desværre måler flere vandforsyningsselskaber et stigende antal pesticidrester og flere og flere fund over grænseværdien i drikkevandet. Det gør det besværligt og dyrere at sikre rent drikkevand.

Et samarbejde mellem kommuner, landmænd og Økologisk Landsforening omkring frivillig omlægning til økologisk drift kan være med til at sikre, at der fortsat er rent vand i undergrunden i fremtiden.

Samarbejde om at beskytte drikkevandet

For at fremme mere økologi i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) kan kommuner/forsyningsselskaber sammen med Økologisk Landsforening tilbyde landmænd et gratis omlægningstjek. Det er et rådgivningsbesøg, som giver den enkelte landmand et overblik over mulighederne for at lægge om til økologi på lige præcis dén ejendom.

Økologisk Landsforening har allerede gode erfaringer fra en målrettet omlægningsindsats i 30 kommuner, og hundredvis af landmænd har taget positivt imod et tilbud om gratis omlægningstjek. Efterfølgende lægger mange om til økologi og beskytter dermed medborgernes drikkevandsressourcer. Det sker vel at mærke ad frivillighedens vej.

På baggrund af de gode resultater i partnerskaberne er indsatsen fremhævet og støttet økonomisk i den meget brede aftale om ’Pesticidstrategi frem til 2021’. I aftalen, som er indgået af Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF, står:

”Kommunerne kan indgå aftaler med Økologisk Landsforening om økologiske omlægningstjek – særligt på arealer, hvor kommunerne skal beskytte borgernes drikkevandsinteresser.”

Frivillig omlægning til økologisk drift kan også fra forsyningsselskabernes side ses som en måde at sikre egne investeringer, sikre forsyning med rene ”råvarer” uden pesticidrester og et alternativ til meget dyre ekspropriationer.

Forsyningsselskabets udbytte:

 • Rent drikkevand til kommunens borgere
 • Ren natur og rent miljø
 • Grøn profil i kommunen
 • Positivt samarbejde med landbrugserhvervet
 • Alternativ til meget dyre ekspropriationer

Landmandens udbytte:

 • En mulighed for at se sin bedrift i et nyt perspektiv
 • Mulighed for bedre økonomisk afkast
 • Bidrag til en rigere natur og rent vand
 • Faglig sparring og rådgivning
 • Omlægning til en grøn produktionsform, som flere og flere forbrugere bakker op om
 • Produktion af fødevarer til et marked i vækst

Omlægningstjek i praksis

Rådgivningsbesøget gennemføres af en fagkonsulent fra Økologisk Landsforening, der gennemgår bedriften sammen med landmanden. Sammen kigger de på marker, maskinpark, stalde og dyr osv. Konsulenten orienterer også om økonomi, markedsforhold og afsætning af økologiske produkter.

På baggrund af bedriftsbesøget udarbejder fagrådgiveren en besøgsrapport til landmanden med anbefalinger og en skitse af, hvordan bedriften kan omlægges til økologi. Heri inddrages naturligvis også vores viden omkring natur, biodiversitet og klimatiltag.

Hvis landmanden efterfølgende ønsker at omlægge sin produktion, hjælper Økologisk Landsforening gerne med processen. Landmanden kan naturligvis også få hjælp hos sin nuværende landbrugsrådgiver, som vi også gerne samarbejder med.

En forudsætning for, at Økologisk Landsforening kan tilbyde gratis omlægningstjek, er, at vi fortsat har dækning for det via en fondsbevilling.