Økologi er bedre forhold for dyr

Dyrevelfærd er vigtigt i økologiske landbrug. Økologiske høns, køer, svin og andre husdyr har god plads at bevæge sig på, får økologisk grovfoder og har adgang til udearealer, når årstiden tillader det.

Reglerne for dyrevelfærd i økologien er meget præcise. Derfor kan du have en god smag i munden, når du drikker økologisk mælk og spiser økologisk kød og æg.

Økologiske høns, køer, svin og andre husdyr:

  • Har god plads at bevæge sig på
  • Skal have økologisk foder
  • Får grovfoder, som er godt for dyrenes velbefindende og forebygger sygdomme
  • Kan gå ud under åben himmel, når årstiden tillader det
  • Skal i det hele taget have forhold, der imødekommer deres naturlige adfærd og behov

Økologisk produktion

Alle øko-køer har udeliv

Alle økologiske køer er på græs om sommeren mindst seks timer om dagen fra 15. april til 1. november, medmindre vejret er for dårligt. Kun 14 procent af de ikke-økologiske køer nyder det samme privilegium. De sidste 86 procent går inde året rundt.

Læs også: Malkekøer og afgræsning

Køer på græs lever længere

En undersøgelse fra Aarhus Universitet dokumenterer, at køer, der kommer på græs om sommeren, har mindre risiko for at dø, end køer der er inde i en stald året rundt. Mere præcist viser undersøgelsen, at når køerne kommer på græs, er deres dødelighed mindst 25 procent lavere, end hvis de aldrig kommer ud af stalden. Hvis køerne på græs malkes med automatisk malkesystem (malkerobotter), er dødeligheden hele 54 procent lavere end hos ikke-græssende køer.

Ny KvægForskning: Afgræsning nedsætter malkekoens risiko for at dø

Øko-svin har ret til at rode

En økologisk so skal bo i en hytte på en mark, når hun føder sine unger. På marken kan dyrene rode i jorden og bade i mudder, på naturlig grisemanér. De allerfleste ikke-økologiske svin lever hele livet lukket inde i en stald, og grisene bliver taget fra deres mor, allerede når de er tre eller fire uger gamle. Hos økologerne sker adskillelsen først, når grisene er syv uger. Så kommer de normalt ind i en stald, men de har stadig adgang til en udendørs løbegård.

Fødevarestyrelsen: Fakta om svinekød

Dyrevenner kritiserer klipning af grisehaler

Økologiske grise får aldrig klippet deres haler. 95 procent af de ikke-økologiske grise i Danmark må leve med, at landmanden har klippet en del af deres hale af. Det til trods for at den såkaldte halekupering kun er lovlig i særlige tilfælde og ikke må gennemføres systematisk.

Øko-svin slipper for mavesår

Næsten en tredjedel af de ikke-økologiske slagtesvin i danske stalde har mavesår i mild eller svær grad. Økologiske svin slipper for den ofte smertefulde sygdom, fordi de får grovfoder.

Ifølge en rapport fra Videncenter for Svineproduktion har 11 procent af de danske slagtesvin mavesår i alvorlig grad, og 18 procent har det i en lidt mildere grad.

Øko-kyllinger med naturlig vækst

Økologiske kyllinger vokser i et mere naturligt og væsentligt langsommere tempo end de ikke-økologiske. Helt præcist tager de økologiske kyllinger i gennemsnit 35 gram på per dag, mens de ikke-økologiske kyllinger vokser med 55 gram. Derfor har de økologiske kyllinger ikke så stor risiko for at få problemer med benene, når de bliver store.

Økokyllinger under åben himmel

Ikke-økologiske kyllinger lever i en hal uden dagslys hele livet. Derimod har de økologisk kyllinger vinduer i stalden, og de kan gå ud, fra de er cirka fem uger gamle, og vejret tillader det.

Så tæt bor høns

Økologiske høns og kyllinger har mere plads end de ikke-økologiske. Pr. kvadratmeter må der være seks økologiske høns. Skrabehøns og fritgående høns må være ni pr. kvadratmeter. Burhønsene har mindst plads. Her er der 13 høns pr. kvadratmeter.

Udendørs har de økologiske høns og kyllinger endnu mere plads. Her går der 25 høns pr 100 kvadratmeter. Det samme gælder for de fritgående, der også er heldige at komme ud under åben himmel. Skrabehøns og burhøns kommer ikke ud.

Tallene stammer fra Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion på NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside og Landbrug & Fødevarer.