Økologi er godt for vores grundvand

Ved at vælge økologi er du med til at sikre rent grundvand i fremtiden. Økologiske landmænd bruger ikke sprøjtemidler. Så når du køber økologiske varer, er du med til at spare vores fælles vand for rester af de giftstoffer, som bliver brugt på ikke-økologiske marker.

I Danmark er vi fra naturens side beriget med helt rent vand i undergrunden. Vi har i mange år været så heldige, at vi bare kan pumpe grundvand op og sende det ud som drikkevand i vores haner uden videre rensning. Men de seneste årtier er mere og mere grundvand desværre blevet forurenet med sprøjtemidler. 

Økologi beskytter grundvandet

Ved at sige nej til sprøjtemidler og kunstgødning styrer den økologiske landmand udenom risikoen for at forurene grundvandet med kemiske stoffer. Dermed forurener økologer ikke det vand, der engang i fremtiden vil blive pumpet op som drikkevand.

Så meget grundvand bliver skånet for sprøjtemidler, når du vælger økologiske fødevarer: 

  • 1 liter mælk: 200 liter grundvand.
  • 1 bøf på 250 gram: 750 liter grundvand.
  • 1 æg på 50 gram: 75 liter grundvand.
  • 1 portion havregryn på 50 gram: 34 liter grundvand.
  • 250 g. grøntsager om dagen, på en uge: 68 liter grundvand.
  • 1 kg rødkål: 50 liter grundvand.
  • 1 kg salat: 25 liter grundvand.
  • 1 kg gulerødder: 20 liter grundvand.
  • 1 kg kartofler: 60 liter grundvand.

Tallene angiver den mængde grundvand, der i gennemsnit årligt dannes af regnvand under det landbrugsareal, som er nødvendigt for at producere den enkelte fødevare. 

Gift i en tredjedel af grundvandet

Sprøjtegift, der bliver brugt på jordoverfladen, kan sive ned i jorden og forurene grundvandet. Geologer har fundet spor af sprøjtegifte i 37 procent af det danske grundvand, baseret på analyser af vand fra 554 boringer fordelt over hele landet. I 10 procent var grænseværdien overskredet. Giften i grundvandet stammer fra 25 forskellige slags sprøjtemidler. Nogle af dem er blevet forbudt, andre bliver stadig brugt helt lovligt.

geus.dk: grundvandsovervågning

Million-regning for forurening

De ikke-økologiske landmænds brug af sprøjtemidler koster hvert år de danske vandværker - og dermed forbrugerne - mellem 200 og 550 millioner kr. Pengene går til at lave nye boringer, hvor de gamle er blevet forurenet af sprøjtemidlerne, og til overvågning af om drikkevandet er fri for sprøjtemidler. Det fremgår af et brev som Dansk Vand- og Spildevandsforening i marts 2011 sendte til Folketingets partier. www.danva.dk

Kvælstof og nitrat

Udover problemerne med sprøjtegifte har vi i dele af Danmark også problemer med nedsivning af nitrat i grundvandet. Nitrat dannes af kvælstof, som kan tilføres planten gennem gødning. Kvælstof er et livsnødvendigt næringsstof for alle planter og dyr. Det bruges til at opbygge proteiner. Dyrkning af planter vil altid give et overskud af næringsstoffer, der ikke bliver helt brugt. Overskud af kvælstof kan blive omdannet til nitrat og udvasket til grundvandet.

Det er et problem, fordi nitrat kan være giftigt for børn og er mistænkt for at kunne give kræft hos voksne. I økologisk landbrug er der mindre risiko for, at nitrat siver ned til grundvandet. Den økologiske landmand er underlagt strammere regler for gødning end den konventionelle. Blandt andet tvinger forbuddet mod kunstgødning økologen til at være sparsommelig med den naturlige gødning, han eller hun har til rådighed. Derved bliver risikoen for nedsivning af nitrat til grundvandet mindre.

Video: Økologi er det rene vand