Økologi er godt for ulande

Økologiske metoder kan hjælpe fattige bønder i Afrika, Asien og Sydamerika til at producere mere mad og tjene flere penge. Derfor er det til fordel for bønderne, når der er et økologi-mærke på din kaffe, dine bananer og andre varer fra sydlige himmelstrøg.

Fordelene ved økologisk landbrug har de seneste år fået flere hundrede tusinde bønder i den tredje verden til at lægge om til økologi. Ifølge det internationale forskningsinstitut for økologisk landbrug, FiBL, bor 80 procent af verdens 1,6 millioner økologiske landmænd i ulande.

Flere økologer i ulande

I fattige lande kan bønderne ofte høste mere, når de tager økologiske metoder i brug; og tilmed får de en højere pris for de produkter, de sælger. Derfor er Indien i dag det land i verden, der har flest registrerede økologiske landbrug, nemlig lidt over 400.000. På andenpladsen kommer Uganda med 189.000 og på tredjepladsen Mexico med 129.000 øko-landbrug.

Læs mere: Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL

Mere frugtbar jord

Hvis ikke bønder gør noget aktivt for at bevare jordens frugtbarhed, bliver den hurtigt udpint og fattig på næring til planterne. Med økologiske metoder kan bønder i ulande øge jordens indhold af næringsrigt organisk stof. Det sker især ved at gøde markerne med kompost fra planterester, husdyrgødning og kvælstofsamlende planter. Det er forklaringen på, at omlægning til økologi meget ofte giver større høst i den tredje verden.

dr.dk: Økologisk landbrug kan mætte alle Verdens munde

Video: Going Organic in East Afrika

Videoen fra den internationale økologi-organisation IFOAM viser, hvordan tre landmænd i Tanzania og Kenya har haft stor gavn af at tage økologiske metoder i brug. Deres jord er blevet mere frugtbar, og høsten større.

Læs mere om Økologisk Landsforenings arbejde for økologi i Ulande

Økologi som middel mod fattigdom og sult

Når bønder i Afrika tager økologiske metoder i brug, får de kontante fordele ud af det. Det er konklusionen i en fælles rapport fra to FN-organer for handel, udvikling og miljø, UNCTAD og UNEP: http://www.wecf.eu/download/2008/Global_SDM_130408_FINAL.pdf

Efter konsultation med over 400 eksperter konkluderer at ”Policies that promote sustainable agricultural practices stimulate more technology innovation, such as agroecological approaches and organic farming to alleviate poverty and improve food security”.

Blandt andet peger rapporten på disse gevinster:

  • Bønderne sparer de penge, de ellers skulle have brugt til sprøjtemidler og kunstgødning
  • De får større høst og derfor flere varer, som de kan sælge
  • De kan tage højere priser, når de er underlagt økologikontrol
  • De kan tjene penge på forarbejdning af de økologiske produkter

FN: Organic Agriculture and Food Security in Africa

Hovedkonklusionen er at økologisk landbrug ”can increase agricultural productivity and can raise incomes with low-cost, locally available and appropriate technologies, without causing environmental damage”. Økologisk landbrug kan ikke løse den global fødevare udfordring alene, men ved at styrke jordens frugtbarhed, giver økologi 2-3 gange højere udbytter fra marken, styrket fødevaresikkerhed og højere husstandsindkomster i ulande. Fordi en mere frugtbare jord holder bedre på vand, er det også et værn ift tørke og tung regnskyld pga klimaforandringer.

Ikke alene er økologisk landbrug i den tredje verden godt for bøndernes økonomi, det er også bedst for landenes miljø og klodens klima. Det viser en dansk Ph.D. afhandling om økologisk produktion af sojabønner og appelsiner i henholdsvis Kina og Brasilien.

Når sojabønnerne og appelsinerne dyrkes økologisk, er udslippet af næringsstoffer, der kan belaste naturen, blot 38 - 82 procent af den mængde, der slipper ud fra ikke-økologisk dyrkning af samme mængde afgrøder.

Læs også: Er økologiske varer fra Kina eller Sydamerika bæredygtige?

Økologi kan brødføde verden

Økologisk landbrug kan - hvis det bliver drevet rigtigt - inden for 10 år fordoble produktionen af fødevarer i hele regioner, samtidig med økologien dæmper klimaforandringerne og formindsker fattigdom i landområder. Det skriver FN's særlige rapportør for retten til mad, Olivier de Schutter, i præsentationen af en rapport om økologi, som han udgav i marts 2011.

Økologisk landbrug er bedre end store industrilandbrug til at sikre mad nok til alle mennesker på jordkloden
Olivier de Schutter

Agroecology and the right to food. Rapport til FN General Assembly.

Politiken.dk: Økologi kan give kloden mere mad end konventionelt landbrug.