Ø-mærket står for grundig kontrol

Det danske Ø-mærke og EU's grønne økologilogo er din garanti for økologisk kvalitet. Det røde Ø-mærke er din garanti for, at reglerne for økologisk produktion er blevet overholdt.

Tillid fra forbrugerne er noget af det vigtigste for økologiske producenter. Derfor bliver økologer grundigt kontrolleret for at sikre, at alle lever op til reglerne.

Det danske Ø-mærke

Som forbruger skal du kunne stole på, at de Ø-mærkede varer du køber, rent faktisk også er økologiske. Derfor er der regler, mærkning og omfattende kontrol. Det danske røde Ø-mærke kan du finde på økologiske produkter, der er helt eller delvist produceret i Danmark, eller som er pakket her i landet. Det sidste kan for eksempel være økologiske appelsiner, der er lagt i plastikposer på en virksomhed i Danmark.

Fødevarestyrelsen: Om Ø-mærket

Ø-mærket har høj troværdighed

Over 95 procent af alle voksne danskere kender det røde Ø-mærke og ved, hvad det står for. Det gør det røde Ø til det mest kendte blandt alle mærkningsordninger i Danmark. Også når det gælder troværdighed, er det røde Ø et af de to højst scorende. Blandt dem, der kender det danske økologimærke, mener 90 procent, at det er troværdigt. Det fremgår af en spørgeskemaundersøgelse, som Forbrugerrådet i 2013 lavede for Miljøministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet.

Analyse af 21 "grønne" mærker 

Det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke er Fødevareministeriets statskontrollerede mærke for økologi, når du spiser ude. Det findes i tre farver: guld, sølv og bronze. Farven viser, hvor stor en del økologiske råvarer, der anvendes på spisestedet.

  • Guld viser, at spisestedet bruger mellem 90 og 100 procent økologiske føde- og drikkevarer.
  • Sølv viser, at spisestedet bruger mellem 60 og 90 procent økologiske føde- og drikkevarer.
  • Bronze viser, at spisestedet bruger mellem 30 og 60 procent økologiske føde- og drikkevarer.

undefined

I dag kan mere end 1000 spisesteder prale af at have det økologiske spisemærke, så der er rig mulighed for at vælge økologisk, når du spiser ude. Du kan finde et kort over de spisesteder, der har det økologiske spisemærke på Det Økologiske Spisemærkes hjemmeside.

EU's økologimærke

EU's grønne økologimærke er dokumentation for, at varen er produceret i overensstemmelse med EU's økologiregler. Varen er kontrolleret i et andet land, og ikke af myndighederne i Danmark - med mindre den også bærer det røde Ø.

Siden 1. juli 2010 har det været obligatorisk at anvende EU's økologilogo på mærkningen af økologiske fødevarer, der pakkes eller mærkes inden for EU. Derfor er danske varer mærket med både det grønne og det røde økologimærke. 

Fødevarestyrelsen: EU's økologilogo

Kontrol med importerede økologiske varer

I alle lande, som eksporterer økologiske varer til Danmark, er der kontrolsystemer, som svarer til det danske. De danske myndigheder skal desuden godkende import af økologiske varer, der kommer fra lande udenfor EU. For eksempel kaffe fra Sydamerika eller te fra Indien. Også her bliver produktionen kontrolleret af et kontrolorgan, som EU har godkendt. Med andre ord: Når der står "økologisk" på en pose med kaffe og te i en dansk butik har en EU-godkendt kontrollør med jævne mellemrum besøgt kaffe- eller teplantagen.

Fødevarestyrelsen: Kontrol med økologiske fødevarer

Skrappe krav til virksomheder

I både Danmark og de lande, vi importerer økologiske varer fra, er der en lang række skrappe krav til virksomheder, som forarbejder, pakker, mærker eller importerer økologiske produkter. Virksomhederne skal blandt andet dokumentere, at de:

  • Altid holder økologiske og ikke-økologiske produkter skarpt adskilt i produktionen, på lageret og under transport.
  • Ikke sælger flere økologi-mærkede varer, end der kan laves af de økologiske råvarer, de har til rådighed.
  • Kun bruger økologiske råvarer med kontrolpapirerne i orden.
  • Fører nøje regnskab med de økologiske råvarer og færdigvarer, der kommer ind og ud af virksomheden.
  • Jævnligt tjekker, at de faktiske forhold på lagrene for økologiske råvarer og færdigvarer stemmer overens med økologi-regnskabet. 

Hvis en virksomhed ikke kan dokumentere, at disse forhold er i orden, kan den miste retten til at handle med økologiske varer. 

Fødevarestyrelsen: Kontrol med økologiske fødevarer

De forskellige økologi-mærker

EU's mærke

Dette mærke skal bruges på produkter, der både lever op til EU's økologi-regler og er fremstillet i et EU-land.

undefined

Det danske Ø-mærke

Det danske Ø-mærke er forbeholdt varer, hvor danske myndigheder har kontrolleret varen fysisk. Det vil sige, at varen i det mindste skal være pakket i Danmark. Reglerne, der ligger til grund for Ø-mærket er EU reglerne. Desuden har vi i forhold til danske producenter nogle få strammere tolkninger af EU reglerne.

undefined

Private mærker

Private organisationer kan have egne regler og andre krav til kontrollen, der er strammere, og det vil de gerne henvise til via deres eget mærke. De private regler må på intet punkt stille mindre krav til produktionen, end EU's regler gør.

Eksempler på private mærker

11 mærker, du skal gå efter, når du køber ind (taenk.dk)

Omlægning til økologisk landbrug

Inden en landmand kan få lov at sælge sine produkter som økologiske, skal han først søge myndighederne om autorisation som økolog. Desuden skal hans marker igennem to års omlægning. I de to år skal jorden dyrkes efter økologiske regler, men uden at korn, grøntsager og andre afgrøder må sælges som økologiske. Det må de først efter de to år og en godkendelse.