Økologi er mad uden rester af sprøjtegifte

Når du spiser økologisk, slipper du for rester af sprøjtegifte i maden. Økologiske fødevarer er ikke sprøjtet med de giftstoffer, som bliver brugt til at dræbe ukrudt, skadedyr og svampesygdomme i den ikke-økologiske del af landbruget.

Ingen ved med sikkerhed, hvordan sprøjtemidler påvirker vores sundhed. Økologisk produktion bygger på forsigtighedsprincippet. Derfor bruger økologiske landmænd aldrig sprøjtemidler til at bekæmpe ukrudt.

Der er kun tilladt et meget lille antal midler, der kan bruges i nødstilfælde mod skadedyr og svampeangreb. Der er tale om midler af naturlig oprindelse, og flertallet af dem har kun en fysisk virkning og vil ikke kunne genfindes på det høstede produkt eller i miljøet.

Pesticidrester i frugt og grønt

Fødevarestyrelsen og DTU laver hvert år en undersøgelse af rester af sprøjtegifte i bl.a. frugt og grønt, der bliver solgt i Danmark. Og hvert år finder de rester af pesticider i omkring to tredjedele af den ikke-økologiske frugt og mere end en tredjedel af de ikke-økologiske grøntsager.

I 2017 viste undersøgelsen blandt andet at:

  • 73 % af prøver af ikke-økologiske jordbær indeholder rester af sprøjtegifte
  • 57 % af prøver af ikke-økologiske æbler indeholder rester af sprøjtegifte
  • 100 % af prøver af ikke-økologiske bananer indeholder rester af sprøjtegifte

Også gift i dansk frugt og grønt

I konventionel frugt fra Danmark blev der fundet rester af sprøjtegifte i 48 procent af prøverne. For danskproducerede konventionelle grøntsager var andelen med rester af sprøjtegifte 27 procent. I næsten alle tilfælde var fundene under myndighedernes grænseværdi for, hvad der er sundhedsskadeligt.

Cocktail-effekt af sprøjtemidler

Sprøjtemidler bliver brugt til at bekæmpe ukrudt, skadedyr og svampesygdomme. De kemiske midler er giftige i forskellig grad, men det er lovligt at bruge dem, så længe de er godkendt. Myndighederne fastsætter grænseværdier for rester af sprøjtemidlet i de færdige fødevarer.

Ifølge sundheds- og fødevaremyndighederne er der ingen fare ved forekomster af sprøjtegift (pesticider) i maden, så længe der er tale om en mængde under de videnskabeligt fastsatte grænseværdier. Men man ved ikke meget om, hvad der sker, når man bliver udsat for flere stoffer ad gangen - den såkaldte cocktaileffekt.

Resultater fra forsøg med dyr tyder dog på, at det kan være skadeligt at indtage rester af flere forskellige sprøjtemidler samtidig. Det er altså især kombinationen, der kan være skadelig. Også selv om mængden af hvert enkelt stof er så lille, at den er under grænseværdien.

Hvad sker der når man skifter til 100 procent øko-mad?

I februar 2017 lod fem danske familier deres urin teste for sprøjtegift før og efter en periode på 14 dage med økologisk mad. Før undersøgelsen spiste de fem familier primært konventionelle fødevarer, og her fandt laboratoriet sprøjtegiftrester i 51 procent af urinprøverne.

Efter 14 dage med økologisk kost var andelen af urinprøver med sprøjtegift faldet til 23 procent, og selve koncentrationen af sprøjtegift var reduceret betydeligt, viser undersøgelsen, som er foretaget for Danmarks Naturfredningsforening.

Lignende fund i amerikansk undersøgelse 

En amerikansk undersøgelse fra 2005, hvor forskere analyserede urinen fra 23 skolebørn, viste, at hvis du giver dine børn økologisk mad, er du med til at nedbringe mængden af rester fra sprøjtegifte i deres krop. I undersøgelsen fandt forskere rester af to meget udbredte sprøjtemidler i urinen hos børn, der levede af ikke-økologisk mad. Når børnene fik økologisk mad forsvandt giftresterne fra urinen i løbet af få uger

Danske børn har også giftrester i kroppen

I en undersøgelse som Syddansk Universitet har lavet for Miljøstyrelsen i 2012, har forskerne fundet spor efter sprøjtemidler i 99 procent af 177 danske børn. I undersøgelsen blev urin fra børnene analyseret for spor efter sprøjtemidler af typen organofosfater, der bliver brugt imod insekter.

Sprøjtemidler i økologisk produktion

EU har et fælles regelsæt for økologisk produktion, som tillader sprøjtning med visse naturlige midler i eksempelvis frugt-, bær- og grøntsagsproduktionen. Det er midler som svovl, kobber, svovlkalk og bagepulver samt nogle biologiske midler.

Enkelte sprøjtemidler er dermed tilladt i eksempelvis økologisk æbleproduktion, men ingen af stofferne er kunstigt fremstillede pesticider. Sprøjtemidlerne anvendes blandt andet for at undgå angreb af forskellige svampesygdomme på æbler som eksempelvis skurv, der giver æblet en ru og plettet overflade.

Den danske miljølovgivning står imidlertid over EU's økologiregler på dette område, og derfor er eksempelvis sprøjtning med kobber og andre af midlerne på EU's positivliste ikke tilladt i Danmark.

I økologisk frugt og grønsagsproduktion er det tilladt at bruge biologisk bekæmpelse med eksempelvis rovinsekter eller virus og bakterier, som angriber specifikke skadedyr.