Nej tak til gensplejset mad

Inden for økologisk produktion bliver der ikke brugt gensplejset mad - hverken til mennesker eller til dyrefoder. Forsigtighed er nemlig et af de grundlæggende principper for økologisk og biodynamisk produktion.

Dyrene i ikke-økologiske landbrug får foder, der delvist består af gensplejsede sojabønner og andre gensplejsede råvarer, der importeres fra Nord- og Sydamerika.

Med genmodificering går forædlingen meget hurtigere end i naturen. Genteknologi adskiller sig især fra traditionel forædling, da genmodificering gør det muligt at producere afgrøder med egenskaber, der aldrig ville være opstået i naturen.

Hæftet "GMO i økologisk perspektiv" går i dybden om GMO og økologi

Mange grunde til at sige nej til GMO

Gensplejsning er en teknik til at overføre arvelige egenskaber fra en art til en anden, selv om de to (for eksempel en plante og en bakterie) aldrig vil kunne mikse deres egenskaber på naturlig måde. Ved hjælp af gensplejsning er det muligt at designe Genetisk Modificerede Organismer (GMO). Økologerne har mange grunde til at sige nej til gensplejsning. De vigtigste er:

  • De biologiske og arvemæssige konsekvenser er ukendte og uoprettelige, da de vil nedarves fra generation til generation.
  • De sundhedsmæssige konsekvenser er ikke undersøgt til bunds.
  • Konsekvenserne er uoverskuelige, hvis gensplejsede planter breder sig i naturen.

Al brug af GMO er forbudt i økologisk landbrug. Dog må syge dyr få medicin, som er fremstillet ved hjælp af gensplejsning - det er nemlig ofte den eneste medicin, der kan fås.

Ikke-økologiske husdyr spiser GMO

Selvom der endnu ikke dyrkes gensplejsede afgrøder (GMO) på danske marker, så får de danske ikke-økologiske køer, svin, høns og kyllinger masser af GMO i foderet. Det er især i form af importerede GMO-sojabønner og GMO-majs fra Syd- og Nordamerika.

Allerede i 2005 kunne nyhedsmagasinet Ingeniøren fortælle, at der var GMO i de fleste foderblandinger til kvæg og svin. Frem til 2014 holdt de ikke-økologiske kyllingeavlere fast ved GMO-frit foder. Men i februar 2014 begyndte også de at bruge GMO-foder. Så nu er det kun økologiske husdyr af enhver art, der er GMO-fri.

Læs også: Skotland vil forbyde GMO-dyrkning 

Gensplejsning giver mere gift på markerne i USA

Den udbredte dyrkning af gensplejsede afgrøder i USA har ført til stor stigning i den mængde gift, der skal beskytte ikke-økologiske afgrøder mod ukrudt og insekter. Det viser en undersøgelse, som Washington State University offentliggjorde i september 2012.

24 procents stigning i brugen af sprøjtegift

Ved hjælp af gensplejsning har Monsanto og andre firmaer skabt sorter af majs, bomuld og sojabønner, som kan tåle at blive sprøjtet med ukrudtsmidlet Roundup. Det har ført til en forøgelse af den mængde gift, som de ikke-økologiske landmænd bruger til at bekæmpe ukrudt.

Alene i 2011 blev der sprøjtet 41.000 tons mere Roundup og andre ukrudtsmidler ud over afgrøderne, end der ville være gjort uden gensplejsning. Det svarer til et merforbrug af ukrudtsmidler på 24 procent på grund af gensplejsningen.

Planter designet til at producere gift

Andre sorter af majs og bomuld er ved hjælp af gensplejsning designet til at producere den såkaldte Bt-gift, der slår insekter ihjel. Bt-gift produceres naturligt af visse bakterier i jorden. Argumentet for at gensplejse planterne, så også de producerer Bt-gift, er, at så kan landmændene spare andre giftstoffer, som de førhen har brugt til at bekæmpe insekter. Men konsekvensen er, at den samlede mængde gift på marken stiger betydeligt, påpeger forskerne på Washington State University.

Insekter bliver modstandsdygtige

Desuden har de store mængde Bt-gift ført til, at nogle arter af insekter har udviklet en evne til at overleve giften. Derfor sprøjter landmændene nu med flere forskellige og stærkere typer sprøjtemidler.

Forskere: Mange farer ved GMO

Gensplejsede afgrøder kan have uventede giftige eller allergiske virkninger og ernæringsmæssige ubalancer. Det skriver tre britiske forskere i rapporten 'GMO Myths and Truths'. Blandt andet har nogle af de forsøg, der har været lavet med dyr, påvist forandringer i lever og nyre, når dyrene er blevet fodret med gensplejsede planter.

Myte at gensplejset mad er uden fare

I deres rapport gennemgår de tre forskere en lang række videnskabelige undersøgelser af effekterne af gensplejsning. Forfatterne konkluderer, at det er en myte, at der er videnskabelig enighed om at gensplejset mad er uden fare, men gensplejsning kan være brugbart ved fremstilling af medicin.

GMO Myths and Truths

Hæfte: GMO er gensplejsede afgrøder

Bliv klogere på gensplejsede afgrøder og økologi. Hvad er GMO og hvad betyder det for dig og din mad? Download og læs hæftet om GMO