Naturlig mad er sund fornuft

Økologisk produktion sker i samarbejde med naturen. Den økologiske landmand lader sine dyr og planter leve og vokse i naturligt tempo - med anvendelse af naturens egne råstoffer.

Når du køber økologisk, kan du stole på, at der ikke er brugt metoder, der strider imod de økologiske principper om at skabe rene og sunde fødevarer. Det gælder både, når øko-producenterne dyrker afgrøderne og håndterer og forarbejder økologiske fødevarer.

Er økologi sundere?

Mange forbrugere mener, at økologi er sundere. Men sundhed er en meget kompliceret størrelse at måle. Derfor siger vi blot:

Økologi er mad på naturens egne præmisser. Det er sund fornuft.

Og i mange tilfælde ved vi, at økologien gør en positiv forskel for sundheden:

Økologi styrker jordens frugtbarhed

De økologiske landmænd gøder jorden med naturlig gødning fra dyr og planter, og på den måde styrker de jordens frugtbarhed - også på langt sigt. Jorden bliver i det lange løb mindre frugtbar af at blive gødet med den fabriksproducerede kunstgødning, som ikke-økologiske landmænd bruger.

Naturlig vækst og mindre medicin

Der bruges ikke kunstgødning og syntetiske sprøjtemidler til at forcere planternes vækst, og forbruget af medicin er mindre, når dyrene er økologiske. Filosofien bag økologi er, at vi får de bedste fødevarer, når dyr og afgrøder er så naturlige, sunde og robuste som muligt. 

Kunstgødning fører til ond cirkel

Faldet i jordens frugtbarhed fører til brug af endnu mere kunstgødning, hvilket får frugtbarheden til at falde yderligere. Allerede i dag har den onde cirkel ført til stagnation eller fald i høstudbyttet af korn i Asien.

Synthetic Nitrogen Fertilizers Deplete Soil Nitrogen: A Global Dilemma for Sustainable Cereal Production

Mad fri for medicin

Hvis en økologisk ko, gris eller et andet dyr er blevet behandlet med medicin, skal der gå dobbelt så lang tid som for ikke-økologiske dyr, før mælken må sendes på mejeriet, og før dyret må slagtes. Det giver dig ekstra sikkerhed for, at din mad er helt fri for rester af medicin, når du spiser økologisk.

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Nej til resistente bakterier

I økologisk svinekød er der markant færre resistente bakterier, som kan overleve behandling med penicillin og andre antibiotika, sammenlignet med kød fra ikke-økologiske svin. Forklaringen er, at ikke-økologiske svin i gennemsnit behandles med antibiotika næsten 15 gange så ofte som de økologiske. De hyppige behandlinger får bakterierne til at udvikle resistens, og hver gang, der bliver brugt antibiotika, stiger risikoen for, at nogle bakterier bliver resistente.

Fremtidens fødevaresikkerhed - nye veje mod sikrere kød i Danmark

Økologi giver kvalitet i maden

Den økologiske bevægelse i de vestlige lande er en væsentlig drivkraft bag øget kvalitet i fødevarerne. Desuden bliver forbrugerne inspireret af den økologiske produktion til at tilegne sig nye værdier og idealer, som fører til mere bæredygtige spisevaner. Sådan konkluderer tre forskere fra Institut for Miljøstudier ved VU Universitetet i Amsterdam. Forskerne offentliggjorde i marts 2012 en undersøgelse af praksis og holdninger hos økologiske forbrugere i Nederlandene.

Ud fra en række interviews konkluderer de tre forskere, at økologiske forbrugere i højere grad føler sig forbundet med naturen, og det fører til ansvarlighed overfor natur og miljø.

Skolebørn med økologi får sundere kost

Skoler med en økologisk madordning har øget deres udbud af frugt, grønt og fuldkornsprodukter mere over de seneste fem år sammenlignet med de ordninger, hvor der ikke er økologi på menukortet.

Skolerne lægger jo ikke om til økologi blot for at kunne servere økologiske pomfritter i stedet for almindelige pomfritter. Vi ved fra flere undersøgelser, at forbrugerne ser økologi og sundhed som to sider af samme sag.
Professor og projektleder Bent Egberg Mikkelsen fra Aalborg Universitet.

Økologisk skolemad giver sundere børn