Forsker: Gravide bør vælge øko-appelsiner

Konventionelle citrusfrugter er ikke kun rige på c-vitaminer, men også på rester af sprøjtemidler. Derfor bør gravide vælge øko-appelsiner.

Chlorpyrifos hedder ét af pesticiderne, som Fødevarestyrelsen i 2013 fandt på næsten hver anden citrusfrugt. Mid- let er designet til at slå insekter og andre skadedyr ihjel ved at angribe deres nervesystem.

Desværre har chlorpyrifos også skadelige e ekter på mennesker, hvis du spørger professor i miljømedicin Philippe Grand- jean. Han kalder slet og ret chlorpyrifos for ”en hjernegift”: ”De kemikalier, der angriber nervesystemet, er uhyre e ektive, netop fordi insekternes hjerner er så modtagelige. Det smertelige problem er bare, at den sårbarhed over for pesticidernes angreb også omfatter den menneskelige hjerne”, skriver han i en bog om kemien i vores hverdag.

Philippe Grandjean henviser til tre store undersøgelser fra USA, hvor man indsamlede urinprøver fra mødre under deres graviditet, og deres børn blev fulgt fra fostertilstanden til de kom i skole. Analyserne viste, at der var tydelige tegn på forsinket udvikling i børnenes hjerner, hvis moderen havde været særligt udsat for pesticider under graviditeten.

Kemisk hjernesvind er et overset problem

”Forskerne interesserede sig særligt for det hyppigt anvendte pesticid chlorpyrifos. Det viste sig, at den grå substans i hjernen var tyndere hos de mest pesticidramte børn. Jo mere chlorpyrifos, desto færre nerveceller i hjernebarken.

Det er altså skræmmende, specielt fordi vores egne analyser af urinprøver fra danske kvinder har bekræftet, at de fosfatholdige pesticider  ndes i omtrent samme omfang her i landet som i USA”, skriver Philippe Grandjean, der også forsker ved Harvard School of Public Health i Boston på USA’s østkyst.

Fødevarestyrelsen fandt i 2013 ikke kun rester af chlorpyrifos i 46,5 procent af de testede citrusfrugter. Der blev også fundet rester af chlorpyrifos i nogle få partier af blandt andet bananer, stjernefrugter, vindruer og æbler.

Ifølge Philippe Grandjean medfører pesticiderne i vores mad de største udgifter inden for den kemiforurening, vi bliver udsat for. Han har ud fra danske kvinders niveau af pesticider i urinen regnet sig frem til, at vi i gennemsnit taber knap et iq-point ved hver eneste fødsel i Danmark.

Undgå ”hjernegift” - vælg øko-appelsiner til jul

Philippe Grandjean og hans kollegaer har regnet sig frem til, at det giver en årlig udgift på omkring 7,5 milliarder kroner alene herhjemme. ”Kemisk hjernesvind er et langt større samfundsproblem end nedsat sædkvalitet og andre påvirkninger, der ellers virker skræmmende. Vi står altså over for et alvorligt og overset problem”, skriver professoren, som også påpeger, at EU’s grænseværdier for pesticider desværre ”ikke er fastlagt ud fra et krav om, at de skal beskytte mod skader på de meget følsomme processer under hjernens udvikling”. Og på den bag- grund har Philippe Grandjean ved  ere lejligheder anbefalet navnlig gravide at spise økologisk kost.

Noget lader dog til, at Philippe Grandjean er blevet hørt. I hvert fald vil EU fra og med 2016 nedsætte grænseværdien for chlorpyrifos, så det i realiteten bliver forbudt at sprøjte med på bl.a. æbler, peberfrugt- er og tomater. Grænseværdien ved citrusfrugter nedsættes dog ikke.

Bliv Økoven og få Magasinet Økologisk

20 forskellige pesticider i appelsiner

Chlorpyrifos er langtfra det eneste sprøjtemiddel, Fødevarestyrelsen  nder i citrusfrugterne. I 2013 testede Fødevarestyrelsen for eksempel 51 partier appelsiner for pesticidrester. I dem fandt man 126 rester af 20 forskellige pesticider.

Det vil sige, at hver eneste af de 51 testede appelsiner i gennemsnit indeholdt rester af 2,5 forskellige pesticider. Det samme tal for de grapefrugter, Fødevarestyrelsen også testede, var 3,6 forskellige pesticider i hver frugt. I 2013 og 2014 testede Fødevarestyrelsen også i alt 23 økologiske citrusfrugter. Her fandt man ingen rester af chlorpyrifos eller andre pe- sticider. I den økologiske produktion er pesticider ikke tilladt at bruge.

Kemi vs. naturmidler i appelsiner

Læs flere artikler om økologi fra Magasinet Økologisk