Salat – hvad er forskellen?

Hvordan dyrker man salat - og kan du smage forskel på økologisk og konventionel salat? Læs svaret her.

Lus er den store udfordring for økologiske salatproducenter, hvis du spørger Richard de Visser. Han er grøntsagskonsulent ved Gartnerirådgivningen. Konventionelle producenter kan sprøjte med insektgifte mod lusene, mens økologer fx etablerer bælter af honningurt mellem markerne. Planten tiltrækker gavndyr som fx svirrefluer, hvis larver hver især spiser hundredevis af lus. 

Vejen uden om sprøjtegifte

En anden stor udfordring for økologer
er skimmel og svampesygdomme. Den mest effektive metode at undgå dem på ude i øko-marken eller i væksthuset, er
 at bruge resistente salatsorter. Desuden plantes salaten med større afstand end hos de konventionelle kollegaer, så bladene kan tørre. Fugt giver bedre betingelser for svamp og skimmel – som konventionelle landmænd i stedet kan bruge gift mod.

Sund jord = sunde planter

Når salaten er høstet, mangler jorden næringsstoffer, for salaten har optaget en del af dem. I jorden kan der også være oparbejdet et vist smitteniveau.

I den konventionelle produktion sår man blot salat igen på samme sted, da næringen kan tilføres planten via sprøjtning. Producenten kan også sprøjte med kemi mod de evt. sygdomme i jorden.

Et generelt princip i den økologiske produktion er, at man gøder jorden frem for planten - økologer arbejder for at skabe
 en frugtbar jord med større mangfoldighed af alt fra mikroorganismer til regnorme.

Bliv Økoven og få Magasinet Økologisk

Sædskifte er vejen til frugtbar jord

Økologens bedste middel i kampen mod sygdomme, skadedyr og ukrudt er sund jord, resistente sorter og at rotere afgrøderne fra mark til mark. Det sidste er det, der også kaldes sædskifte.

Sædskiftet hos den økologiske salatproducent fungerer ved, at landmanden sår andre afgrøder, dér hvor salaten er høstet. Det kan være alt fra rødbeder til kløver, og sammen med naturgødning giver den naturlige omsætning i jorden nye næringsstoffer til det næste hold salat og samtidig reduceres smitteniveauet.

Økologisk og konventionel salat – hvad er forskellen?

Rester af sprøjtegifte i konventionel salat

Ved Fødevarestyrelsens seneste pesticid- kontrol fandt de pesticidrester i 27 ud
af 55 konventionelt dyrkede salater fra både Danmark og udlandet. Dog var ingen af værdierne højere end den maksimale grænseværdi for, hvad der er sundhedsmæssigt acceptabelt, hvis du spørger Fødevarestyrelsen. I øvrigt blev der ikke fundet pesticidrester i de prøver af økologisk salat, styrelsen fik analyseret.

Kan forskellen smages?

Richard de Visser mener ikke, at der er den store forskel på konventionelt og økologisk salat, hvad smagen angår. Han påpeger, at smagen afhænger mere af sorten, end om salaten er økologisk eller ej. 

Personligt vælger han dog altid selv den økologiske variant. Han påpeger, at den er med til at øge biodiversiteten på markerne, fremme dyrelivet generelt og så hæfter han sig også ved, at den økologiske produktion i højere grad tager højde for at dyrke grøntsager på naturens præmisser.

Video: Økologisk salat - det er god smag

Læs flere artikler om økologi fra Magasinet Økologisk