Æg - hvad er forskellen?

Se forskellen på økologiske og ikke-økologiske æglæggende høns i Danmark.

Se forskellen - lige til at printe ud

Uddybende noter

Udeareal pr. høne

Økologiske høns skal have mindst 4 m2 udeareal pr. høne. Skrabehøns og burhøns er inden døre året rundt. Myndighederne kan bestemme at hønsene ikke må komme ud under åben himmel i perioder med risiko for fugleinfluenza .

Næbtrimning

Næbtrimning er når spidsen af hønens næb brændes af med en laserstråle eller glødende jernplade. Det bliver gjort for at forhindre fjerpilning og kannibalisme. Ifølge en intern brancheaftale fra juni 2013 blev det også forbudt for burhøns. Per 1. juli 2014 indførte Danske Æg, som pakker 95 procent af æg produceret i Danmark, et totalt stop for køb af æg fra skrabe- og frilandsproducenter, der næbtrimmer eller indkøber næbtrimmede høns.

Foder

Før øko høns skal mindst 95 % af foderet være økologisk. Fra 2018 stiger kravet til 100 %. Heri er ikke medregnet fiskemel, som kan udgøre op til cirka 5 procent af foderet.

Gensplejset foder (GMO)

For frilands-, skrabe- og burhøns er det normalt, at der er importeret gensplejset soja (GMO-soja) i foderet.

Adgang til grovfoder

Grovfoder er fiberrigt foder som f.eks. frisk grønt og rodfrugter. Det er sundt for dem, og hjælper med til at understøtte hønsenes naturlige fødesøgningsadfærd.

Dagslys i hønsehuset

For øko høns skal der i dagtimerne være naturligt lys i hønsestalden. Det er tilladt at supplere det naturlige lys med elektrisk lys. For frilands- og skrabehøns kan stalden kan være uden vinduer og kun oplyst med elektrisk lys. Burhøns lever hele deres liv kun med elektrisk lys.

Læs mere om produktion af økologiske æg