Frugt og bær - hvad er forskellen?

Se forskellen på økologisk og konventionel frugt- og bærproduktion i Danmark.

Økologisk frugtavl er et område i stor udvikling, men det danske klima gør det svært for frugtavlerne. Æblet er den frugt, der oftest dyrkes økologisk i Danmark. Det mest dyrkede økologiske bær er jordbærret.

Se forskellen - lige til at printe ud

Uddybende noter

Brug af kunstgødning

Økologiske producenter bruger organisk gødning, især gylle fra husdyr og grøngødning fra planter. Ved dokumenteret behov kan der også gødes med visse mineraler, f.eks. råfosfat.

Brug af sprøjtemidler mod plantesygdomme

Økologer bruger forebyggelse vha. de rigtige sorter planter og fjernelse af visne blade, nedfaldsfrugter og andet, der er levested for sygdomsfremkaldende svampe. Ved akut fare for afgrøden må der sprøjtes med svovl mod svampe (f.eks. meldug og skurv).

Sprøjtegift mod skadelige insekter

Økologiske producenter bruger forebyggelse vha. de rigtige sorter planter, fjernelse af visne blade, nedfaldsfrugter og andet, der er levested for skadedyr, samt gode forhold for skadedyrenes naturlige fjender.

Læs mere om produktion af økologiske frugt og bær