Malkekøer - hvad er forskellen?

Se forskellen på økologiske og konventionelle malkekøer i Danmark.

Se forskellen - lige til at printe ud

Uddybende noter

Økologiske køer skal på græs. Fra 15. april til 1. november skal alle dyr over 4 måneder være på græs i minimum 6 lyse timer om dagen. Kravet gælder ikke, hvis vejret er meget dårligt, eller hvis dyret er sygt. For ikke-økologiske køer er der ingen krav, og kun ca. 16 % af dem kommer på græs.

Den øvre grænse på transporttiden til slagteriet for økokøer er defineret  i brancheaftalen mellem mejerierne, Økologisk Landsforening, Landbrug og Fødevarer og Friland.

Læs mere om produktion af økologiske køer