Jordbundens dag på Dalum Landbrugsskole

Fra 05/12 kl. 09:00 - Til 05/12 kl. 14:00

Adresse:
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odensen S
Arrangør:
Agrovi, FRDK, Økologisk Landsforening og SEGES
Tlf:
8740 5426
Bliv klog på jorderosion, reduceret jordbearbejdning, conservation agriculture og jord i det hele taget, når SEGES, Økologisk Landsforening m.fl. fejrer Jordbundens Dag.

Vigtigheden af at bevare en sund, levende og frugtbar landbrugsjord, der både gavner landmænd og samfund, markeres hvert år den 5. december verden over på foranledning af FN. I år er temaet stop jorderosion.

I Danmark fejres dagen på Dalum Landbrugsskole med en stribe perspektivrige indlæg om erosion, jordfrugtbarhed og biodiversitet. Der bliver indlæg fra forskere fra Københavns Universitet, Roskilde Universitetscenter og Aarhus Universitet, fra tre projekter, CarbonFarm, Grønne Marker Stærke Rødder samt Sund Jord. Dagen rundes af med oplæg fra landmænd, der fortæller om deres erfaringer med henholdsvis Conservation Agriculture og pløjefri dyrkning.  

Program

09.00: Kaffe

09.30, Velkommen til World Soil Day 2019 og introduktion til dagen

09.55: Jorderosion i Danmark. Omfang og betydning, ikke mindst i en tid med klimaændringer.

10.20: Grønne marker og stærke rødder. N-dynamik i conservation agriculture (CA), hvor der ikke jordbearbejdes, og markerne holdes med plantedække. Jordbearbejdningsstrategiens betydning for mængden af plantetilgængeligt kvælstof.  Sådan påvirker ændret jordfysik den mikrobielle aktivitet og mineralisering. BEMÆRK: Indlæg på engelsk

10.45 - 11.00: Pause

11.00: Fokus på Sund jord for øget dyrkningssikkerhed og udbytte. Præsentation af projekt: Kort om kulstof, Jordbearbejdning og Jordpakning og nye metoder til at undersøge jorden.

11.25: CarbonFarm. Livet i og på jorden har stor diversitet og mangfoldighed, når der praktiseres reduceret jordbearbejdning. Præsentation af projektresultater.

11.50: Sådan har min markøkonomi udviklet sig ved overgang til CA. To landmænd fortæller.

12.20: Opsamling og præsentation af stande

12.30: Sandwich og besøg på stande

Pris og tilmelding:

Det koster 100 kr. ex. moms, som dækker forplejning

Du kan tilmelde dig her: https://www.tilmeld.dk/jordbundensdag2019

Se mere om arrangementet her.