CASE - Skanderborg

Maden på ældreområdet i Skanderborg Kommune er blevet markant mere økologisk på blot få år, og det har hævet kvaliteten af forplejningstilbuddet.

Hvad: Plejehjem og specialinstitution

Hvor: Skanderborg Kommune

Hvem: Conny Thorhauge Rønnov, Mad & Måltidschef

Baggrund

Personligt har jeg altid interesseret mig for økologi. Jeg synes, at det er et spændende fagligt felt, men min tanke vedrørende økologi i de professionelle køkkener har altid været, at det kan ikke lade sig gøre – det er alt for dyrt. For et par år siden blev jeg inviteret med i et netværk under Økologisk Landsforening, hvor min gryende interesse for økologi blev bestyrket – måske kunne det her godt lade sig gøre.

Proces

Så da det blev muligt at søge midler til omlægning gennem GUDP, så gjorde jeg det i samarbejde med Øko ++, hvor vi fik tilkoblet en konsulent, der kunne guide og vejlede os igennem praktiske som økonomiske nye arbejdsopgaver.

Resultater

Fra 2014 – 2016 steg vores økologiprocent fra 0,3 % til over 30 %, hvor plejehjem og specialinstitution i dag ligger med en økologiprocent på over 40 %.

Vi har organiseret os sådan i kommunen, at de forskellige køkkener har hvert deres speciale, og så deler vi resultatet. Et køkken bager, et andet sylter, et tredje sørger for pålæg etc. På den måde kan vi tilberede mange råvarer fra bunden – en god og omkostningssmart løsning til gavn for borgerne.

Medarbejderne er fagligt begejstrede for alle de nye tiltag, og i det hele taget har omlægningen været med til at hæve kvaliteten af forplejningstilbuddet.

Gode råd

Det er vigtigt, at hver enkelt medarbejder er involveret og får tilbudt viden om baggrund for omlægning. Det er jo ikke blot råvarer, vi udskifter – det er jo en helt ny måde at tilrettelægge menu og arbejdet på. Personligt har det betydet meget at være i professionelt netværk med andre i den samme situation.

Vores rådhus er bygget og drevet efter bæredygtige principper – min ambition er, at den offentlige forplejning i kommunen følger trop, og at der er politisk vilje til at hæve økologiprocenten yderligere.

Ønsker du at referere til ovenstående så kontakt Conny Thorhauge Rønnov, Conny.Ronnov@skanderborg.dk