Omlægningstjek i 26 kommuner

Økologisk Landsforening samarbejder med 26 kommuner på tværs af landet om at beskytte borgernes drikkevandsressourcer mod sprøjtegifte. Det sker gennem et såkaldt ’øko-omlægningstjek’, som tilbydes kommunernes konventionelle landmænd og lodsejere.

Øko-tjek hjælper kommuner med at beskytte drikkevand

 I samarbejde med Økologisk Landsforening arbejder 26 kommuner i Danmark for øget omlægning til økologisk landbrug særligt på de arealer, hvor kommunerne skal beskytte borgernes drikkevandsressourcer. Når der ikke anvendes sprøjtegifte på markerne, kan der i sagens natur heller ikke sive sprøjtegiftrester ned i grundvandet.

 Kommunerne kortlægger arealerne og tilbyder sammen med foreningen et økologisk omlægningstjek til landmændene i de pågældende områder. Det består i et besøg af en landbrugsfaglig økologikonsulent, som sammen med landmanden gennemgår gårdens potentiale ved omlægning til økologi. Både fagligt og afsætningsmæssigt.  

- Et øko-tjek er ganske uforpligtende, og det giver landmanden et bedre overblik over, hvad økologisk landbrug er for en størrelse, og om han eller hun kan se sig selv og sin bedrift i det. Det viser sig ofte, at mange landbrug kan få en god forretning ud af omlægning til økologi. Driver man landbrug i naturfølsomme områder, er det ofte også lettere at få et økologiske landbrug uden pesticider og kunstgødning til at gå hånd i hånd med diverse miljøkrav, siger Jens Peter Hermansen, der er økologikonsulent i Økologisk Landsforening.

26 kommuner – tre i 2017

- I 2017 har vi indtil nu lavet en målrettet indsats i tre kommuner, som har resulteret i 66 omlægningstjek. En række af disse landmænd er nu i gang med at lægge om til økologi. Vi oplever en stor interesse for at få lavet økologiske omlægningstjek, og vi vil meget gerne udbygge vores samarbejde med flere af landets kommuner, siger Jens Peter Hermansen.

Rebild og Mariager Fjord er nogle af de kommuner, der i 2017 er gået ind i arbejdet.

– Vi har mange landbrug i Rebild Kommune, og for øjeblikket er der god økonomi i økologi, så et gratis omlægningstjek er et rigtig godt tilbud. Samtidig vil en grøn omlægning af flere landbrug være en gevinst for miljøet, siger borgmester i Rebild Kommune Leon Sebbelin (B).

- Vi ved, at det økologiske marked er i solid vækst, og at der er god økonomi for landmændene i økologien. Vi anser økologien som et område for erhvervsudvikling, og vi ønsker at give de af kommunens landmænd, der har interesse, mulighed for at få et nuanceret overblik over deres landbrugs perspektiver i en økologisk version, siger Jørgen Ussing, der er Natur og Miljøchef i Mariagerfjord Kommune.

 40 lukkede boringer om året

I den økologiske produktion bruges der hverken kunstgødning eller sprøjtegift. En omlægning til økologisk drift af landbrugsarealer kan derfor spare kommunens drikkevand for mange uønskede fremmedstoffer.

I Danmark bliver et areal på størrelse med Lolland-Falster dyrket økologisk. Hvis ikke den jord var økologisk, ville det på blot ét år være blevet sprøjtet med 348 ton sprøjtegifte.

Danva estimerer, at der årligt lukkes cirka 40 boringer i Danmark pga. pesticider.

De 26 kommuner

Økologisk Landsforening begyndte i 2008 med at lave økologiske omlægningstjek. Siden da har foreningen lavet samarbejder med følgende kommuner:

 1. Assens
 2. Brønderslev
 3. Fåborg-Midtfyn
 4. Herning
 5. Hjørring
 6. Holstebro
 7. Horsens
 8. Jammerbugt
 9. Kolding
 10. Langeland
 11. Lejre
 12. Mariagerfjord
 13. Norddjurs
 14. Næstved
 15. Odense
 16. Odsherred
 17. Randers
 18. Rebild
 19. Roskilde
 20. Skive
 21. Struer
 22. Svendborg
 23. Syddjurs
 24. Ærø
 25. Aalborg
 26. Aarhus

 

Bestil øko-omlægningstjek i din kommune

Ønsker man at vide mere om, hvordan Økologisk Landsforening kan hjælpe kommuner og landmænd med at beskytte drikkevandsressourcer, så kontakt Økologikonsulent Jens Peter Hermansen, tlf. 61974910, jph@okologi.dk