CASE - Herslev

Fødevareproducenter kan både skabe øget bæredygtighed og en bedre bundlinje ved at gå sammen og etablere lokale klyngesamarbejder.

Hvad:

’En del af Herslev’ er et lokalt mad-partnerskab. Fødevareproducenter kan både skabe øget bæredygtighed og en bedre bundlinje ved at gå sammen og etablere lokale klyngesamarbejder, hvor de ud over at udveksle næringsstoffer, restprodukter og viden også hjælper hinanden med at markedsføre og afsætte de færdige produkter.

Det er grundfilosofien bag det nye midtsjællandske klyngesamarbejde, der bliver præsenteret som ’En del af Herslev – fælles om mere’.

Hvor:

Partnerskabet har base i Herslev – en landsby i Lejre.

Hvem:

Partnerskabet består pt af fem producenter:

 • Østagergård: biodynamisk landbrug, mølleri, bageri, mad ud af huset, socialøkonomisk virksomhed
 • Herslev Grønvirke – iværksætter, øl-eddike, ketchup, sennep, pickles mm
 • Birthesminde, sortbrogede landrace grise, Holbæk
 • Kattinge Kraut, fermenterede grønsager
 • Herslev Bryghus, øl

Baggrund:

Flere forhold danner baggrunden for partnerskabet.

 1. Den kommunale satsning ’Den økologiske kommune’ har siden 2012 fremmet lokal netværksdannelse, stolthed og iværksætteri blandt producenter i kommunen. Indsatsen har skabt en øget opmærksomhed på potentialer i lokalt samarbejde.
 1. Herslev Bryghus ekspanderede, men havde samtidig ambitioner om at sikre en produktion af egne råvarer og tænke i ressourceøkonomi.

På den baggrund indgik Herslev Bryghus og Østagergård en aftale om at Østagergård forpagter Bryghusets jorde og producerer maltbyg til produktionen og at Østagergårds kalve på markerne aftager restproduktet – mask til foder.

Herudover overtog de lokale madiværksættere rest-øllet fra produktionen og producerer øl-eddike – et værdifuldt produkt, der er i dag bl.a. sælges på Geranium. 

Alt dette har sat fokus på muligheder i samarbejde, og det er baggrunden for en formalisering, der sættes i værk 1. marts 2017.

Proces:

 1. marts 2017 ansætter Herslev Bryghus Tina unger som forretningsudvikler i en 2 årig periode. Opgaven er at videreudvikle partnerskabet – ’En del af Herslev’ således at partnerskabet kan være økonomisk selvbærende efter 2 år.

Partnerskabet er vokset fra tre partnere til i dag fem partnere i lokalområdet.

Partnerne er enige om at formålet er at producere flere og bedre fødevarer ved at samarbejde, men alle ønsker at bevare egen identitet. Partnerskabet skal altså give merværdi til virksomhederne.

I løbet af det første halve år har der især været fokus på følgende områder;

 • Professionalisering af salg af produkter som mel og kalvekød
 • Etablering af nye afsætningskanaler; Raahandel, Madsamling, Stændertorvet i Roskilde, Firmajulegaver
 • Udvikling af gårdbutik/café på Herslev Bryghus til stadig flere oplevelsesarrangementer; Spisearrangementer, ølsmagninger mm.
 • Udvikling af forretningsmodel og organisation

Resultater:

 • To større afsætningsaftaler er landet. Kalve til Hahnemanns kantiner og Rugmel til Aamanns restauranter.
 • Aktivitetsniveauet i gårdbutikken/caféen er øget betragteligt. Stort set alle arrangementer er udsolgte.
 • Partnerskabet har modtaget støtte fra Landdistriktspuljen til at udvikle forretningsmodel og organisation
 • Stændertorvet som model er økonomisk selvbærende.
 • Partnerskabet har indgået samarbejde med Lejre Erhvervsforum om at udvikle og levere julegaver til lokale firmaer.
 • En langt større grad af professionalisering. Alle partnere kan koncentrere sig om det de er gode til; Landmænd, bryggere, grafikere, logistikere, salgskonsulenter osv.

Gode råd:

 • Vær enige om det store formål med samarbejdet og lav konkrete aftaler om konkrete aktiviteter. Især hvis der indgår kroner og øre.
 • Vær konkret – hav fokus på behov og på at skabe noget sammen, der giver mening umiddelbart for de partnere der indgår. Det er lærerigt at gøre noget sammen.
 • Vær fleksibel, lyttende og vær klar til at ændre hypoteser undervejs. Nye muligheder vil dukke op og erfaringer vil ændre hypoteserne.
 • Giv tid til udvikling og accepter at der mangler svar undervejs. Erfaringerne vil gradvist skabe mere fast bund.

 

Ønsker du at vide mere så kontakt:

Forretningsudvikler Tina Unger, 2467 4780 / tu@herslevbryghus.dk