CASE - Økologisk læringsgård

Egen køkkenhave, pasning af dyr og lange cykelture. Det er blevet en del af skoledagene for to fjerdeklasser på Ans Skole i Midtjylland. Hver torsdag cykler de og deres lærer otte kilometer til Hinge, hvor undervisningen denne ugentlige formiddag er flyttet til Evald og Irene Vestergaards økologiske landbrug og mejeri.

Hvad: Læringsgård på økologisk landbrug

Hvor: Silkeborg kommune

Hvem: Evald Vestergaard

Baggrund:

I pilotprojektet Børn som bønder fra 2015 deltog bl.a. Evald og Erene Vestergaard som værter ved at åbne deres gård op for to 4. klasser fra Ans skole.

Den nye skolereform har åbnet op for, at lokalsamfundet kan tilbyde sig som alternativt læringsrum, hvor de obligatoriske skolefag og praksis mødes i et nyt samspil. Visionen med at flytte undervisningen ud af klasselokalet er, at de økologiske læringsgårde kan være værdiskabende for den danske folkeskole – i form af tilbud om alternative undervisningstilbud, nye veje for sundhedsfremmende arbejde samt en tæt forbindelse mellem gård og lokalsamfund.

 Der er store perspektiver i, at teori og praksis mødes i et nyt læringsmiljø – det skaber en oplevelses-baseret undervisning, der kan være med til at øge læringen.

Proces:

På gården skal børnene dyrke deres egne økologiske grøntsager, lære om dyrkningsmetoder og om dyrenes trivsel. Via selvstændigt landmandsarbejde på gården oplever, mærker og smager børnene, at der er en forbindelse mellem kvaliteten af det, der dyrkes, og måden jorden bliver dyrket på, samt den måde dyrene opdrættes på.

I april måned startede forløbet med, at eleverne sammen med landmanden pløjede jorden op til deres egen køkkenhave, gødede den og satte de første grøntsags-frø. Undervejs i forløbet har eleverne passet og høstet deres egne køkkenhaver samt taget afgrøderne med hjem til madkundskab eller til familiens middags bord. Eleverne har udført landbrugsopgaver i både mark og stald og modtaget teoretisk undervisning. I stalden har de bl.a. lavet foderberegninger, passet kalve og skrabet foder til køerne. I og omkring marken har de f.eks. indstillet såmaskiner og flyttet dyr.

Den teoretiske del af undervisningen er foregået ude på gården eller hjemme i klasselokalet. Teorien er bl.a. udvalgt på baggrund af produktionsgrenen på den enkelte gård – f.eks. mælkeproduktion, hvor elevernes teoribog, ’Koen og mælken’, var målrettet aldersgruppen med formidling af emner omkring denne produktionsgren.

 Som afslutning på forløbet blev der afholdt høstfest på gårdene første lørdag i september. Elevernes familier var inviteret og fik rundvisning på bedriften af eleverne. Efter høsten i køkkenhaverne tilberedte eleverne i samarbejde med en madkyndig person et festmåltid af deres selvdyrkede grønsager, som blev serveret for familierne.

Resultater:

I Natur & Teknik giver det en anden indlæring, at eleverne får lov at arbejde praktisk med planter og dyr. I forhold til Dansk fører grupperne logbog og skal sidst i forløbet lave en præsentation af deres arbejde og resultat. ”Vi cykler 16 kilometer hver torsdag, så på den måde bliver idræt også inddraget indirekte”, fortæller Rikke Happel, lærer på Ans skole.

 ”Sidste gang havde jeg en af grupperne med i maskinhuset for at hjælpe med at indstille såmaskinen. Det fik vi en del praktisk matematik-anvendelse ud af. De laver også selv træredskaber til køkkenhaven i sløjd”, fortæller Evald Vestergaard, der er økologisk landmand med malkekøer og sammen med sine kone også driver eget mejeri på gården i Hinge.

 ”Jeg tror, det er vigtigt, at det handler om andet end at dyrke grøntsager. Børnene står på tæerne af hinanden for at få lov, når vi arbejder med dyrene, og især kalvene får meget kærlighed. Forleden kom en af drengene en halv time før de andre for at få lov at klappe sin yndlingskalv”, fortæller Evald Vestergaard.

Gode råd:

Få vejledning i at starte et lokalt samarbejde op omkring en økologisk læringsgård samt inspiration til undervisningen i drejebogen ”Børn som bønder”, som er tilgængelig: http://okologi.dk/media/710905/bsb_drejebog.pdf  

 Se også film fra projektets opstart og forløb:

                      Opstart: https://www.youtube.com/watch?v=DpQr1Y_40F4

                      Samlet forløb: https://www.youtube.com/watch?t=2&v=SvEu-1ukUAI