Case- Vejle kommune

6. klasse fra Ny Højen Skole har i løbet af en vækstsæson fået det økologiske landbrug helt ind under neglene hos en studeproducent og naturplejer på et landbrug udenfor Vejle. Her har de gennem en vækstsæson taget del i arbejdet på mark og i stald.

Hvad: Læringsgård på økologisk landbrug

Hvor: Vejle kommune

Hvem: Erling Fischer Madsen

Baggrund:

I pilotprojektet Børn som bønder fra 2015 deltog bl.a. Erling og Gurli Madsen som værter ved at åbne deres gård op for en 6. klasse fra Ny Højen Skole.

Mange danske børn har i dag ikke en naturlig tilknytning til landbruget. Derfor er mange børn fremmede over for landbruget og produktionen af fødevarer. Konsekvensen er, at næste generation vokser op uden at være bevidste om, hvor maden kommer fra, eller hvordan den er produceret, og derfor står uden handlekraft til at træffe nogle sunde valg for dem selv og deres omgivelser.

 Den nye skolereform har med sit mål om, at lokalsamfundet kan tilbyde sig som alternativt læringsrum, været med til at muliggøre, at de obligatoriske skolefag og praksis mødes i et nyt samspil, der skaber oplevelsesbaseret undervisning, der kan være med til at øge læringen.

 Visionen med at flytte undervisningen ud af klasselokalet er, at de økologiske læringsgårde kan være værdiskabende for den danske folkeskole – i form af tilbud om alternative undervisningstilbud, nye veje for sundhedsfremmende arbejde samt en tæt forbindelse mellem gård og lokalsamfund.

Proces:

På gården skal børnene dyrke deres egne økologiske grøntsager, lære om dyrkningsmetoder og om dyrenes trivsel. Via selvstændigt landmandsarbejde på gården oplever, mærker og smager børnene, at der er en forbindelse mellem kvaliteten af det, der dyrkes, og måden jorden bliver dyrket på, samt den måde dyrene opdrættes på.

Klassen besøgte for første gang gården d. 16. april 2015 og afsluttede forløbet med en høstfest i september samme år. Her blev elevernes høst tilberedt af eleverne selv og nydt sammen med deres familie, der også blev vist rundt på gården og ivrigt forklaret de praktiske gøremål og oplevelser.

 I stalden har eleverne passet kalve og lært, hvordan man vurderer dyrets sundhed og tilstand gennem aflæsning af adfærd og kropssprog. I og omkring marken har eleverne indstillet såmaskiner, flyttet dyr samt overværet afhorning og kastrering udført af en dyrlæge.

 Køkkenhaverne affødte flere grøntsager end hvad, der kunne tilberedes i Madkundskabstimerne, så dem fik elevernes familier til gengæld glæde af – derved blev undervisningen faktisk fulgt helt ind på tallerkenerne i de små hjem.

 Resultater:

”Når de selv er med til at gøde jorden og at passe grøntsagerne og dyrene, så får de en helt anden praktisk forståelse af fotosyntesen og næringsstofkredsløbet, og jeg tror, de bliver mere bevidste om, hvad de putter i munden”, siger Maja Jørgensen, klasselærer på Ny Højen Skole.

’Learning by doing’ eller ’læring ved at gøre’ har gennem forløbet med ’Børn som bønder’ i 2015 medvirket til, at nogle elever har set faget i et nyt perspektiv og derved fundet en interesse i faget, som ikke tidligere har været der. Andre positive tilbagemeldinger fra både lærere og forældre er, at der er opstået en fælles ånd i klasserne, som har styrket fællesskabet, den fælles ansvarsfølelser og de sociale kompetencer. Eleverne er begyndt at tale mere sammen på tværs af kønnene, siger lærerne i deres evaluering.

 Landmænd og lærere har erfaret, at de fleste elever er vokset med opgaverne og har taget ejerskab for de opgaver, de har udført. I starten var nogle af eleverne usikre på flere af opgaverne, f.eks. under kalvefodringen, hvor kalvene kan skubbe, men de har lært at omgås dyrene og er blevet trygge og modige i at tage et ansvar for opgaverne.

Gode råd:

Få vejledning i at starte et lokalt samarbejde op omkring en økologisk læringsgård samt inspiration til undervisningen i drejebogen ”Børn som bønder”, som er tilgængelig: http://okologi.dk/media/710905/bsb_drejebog.pdf 

 

Se også film fra projektets opstart og forløb:

                      Opstart: https://www.youtube.com/watch?v=DpQr1Y_40F4

                      Samlet forløb: https://www.youtube.com/watch?t=2&v=SvEu-1ukUAI