CASE - Region Nordjylland

Hvad: Regionshospital Nordjylland, Thisted

Hvor: Region Nordjylland

Hvem: Marian Bloch Larsen, Økonoma

Baggrund

Processen begyndte faktisk allerede i min elevtid i midtfirserne på Nykøbing Mors Sygehus, senere i 90’erne antog vi at have omkring 20%. Vores daværende leder var en sand frontløber for det, der kom til at ske mange år efter. I 2012 blev vi opmærksomme på fordelene ved omlægning i forbindelse med projekt Ekologika. Her var målet at opnå det økologiske bronzespisemærke, men jeg kunne godt fornemme, at dét, der var det interessant for mig, var de sidegevinster, der var med omlægning fx en større bevidsthed om, hvorfor vi skal anvende økologiske produkter, øget råvarekendskab etc.

Proces

Vores regionale politikere blev også lune på ideen og afsatte midler til omlægning, hvor vi efter en ansøgning fik tildelt 250.000 kr. Ca. halvdelen investerede vi i nyt udstyr, og den anden halvdel brugte vi til et forløb med en omlægningskonsulent. Selve omlægningsprocessen begyndte i 2014, hvor vi satte i gang med teoriundervisning, workshops og ekskursioner. Det var i det hele taget meget lærerigt – fx i forhold til økonomien. Der ligger et stort analysearbejde, samt tilvalg og fravalg for at holde trit med udviklingen i en omlægningsproces. Bl.a. fandt vi, at ved at lade være med at lægge et salatblad på vores smørrebrød (som ofte bare blev levnet på tallerkenen) kunne vi få frigjort 35.000 kr. til økologi andre steder i produktionen. Vi ved, at når patienter er indlagt, er det vigtigt, at maden er genkendelig – ikke mindst her på egnen. "Vi ved, at når patienter er indlagt, er det vigtigt, at maden er genkendelig – ikke mindst her på egnen. Men i takt med samfundets accept af økologi oplever vi nu, at det er O.K., at maden også udvikler sig her i køkkenet, fx med øget brug af bønner, linser og grovpasta. Udviklingen og erkendelsen sker lidt i ryk og på forskellige niveauer, hvor vi har haft mange delmål. Tid er en faktor for, at nye arbejdsgange bliver til rutiner, både i hænder og i tanke," siger Marian Bloch Larsen, Økonoma ved Regionshospital Nordjylland i Thisted.

Resultater

Da vi for alvor begynder med at omlægge i 2014, bruger vi godt 35% økologiske råvarer. I dag har vi 70% økologi, og oppebærer nu det økologiske sølvspisemærke. Vi er der nu, hvor vi reflekterer over, hvilken kvalitet de forskellige produkter skal have. Giver det mere mening, at en råvare er økologisk frem for en anden? Der er mange regnestykker, der skal gå op. Vi arbejder altså med bæredygtighed i almindelighed, og den proces vil bare fortsætte, fx vil vi gerne kunne købe fisk her i lokalområdet, så et stort ønske er, at vi får arbejdet med indkøbsaftalerne, så de kan rumme lokale udtagninger.

Gode råd

Tvivl ikke på, om omlægning er det rigtige – det er det. Jeg er selv blevet bevidst om, hvor vigtig  tid og tålmodighed er for en faktor. Jeg havde en forventning om, at vi kunne have alt på plads inden for et år – omlægningskonsulenten sagde tre. Det tager tid at omlægge, for der er mange processer at arbejde med - ikke mindst en motiverende faktor i forhold til at få alle medarbejdere med. Jeg kikker meget på, hvad mine lederkollegaer rundt om i landet arbejder med. Der er nu en stor villighed til at dele viden om økologi – både succeser og fiaskoer. Intet er faktisk for småt, og det er en stor, positiv udvikling i vores fag. I det hele taget er økologisk omlægning en rigtig god historie, og vi i den professionelle forplejning kan med dén fortælling vise alt, hvad vi kan!

 

Ønsker du at referere til ovenstående kontakt Marian Bloch Larsen på marian.larsen@rn.dk