Region Midtjylland

Her får du overblikket over de politiske kandidaters holdning til økologi i regionalvalgkampen.

Siden opdateres i takt med, at vi modtager kandidaternes besvarelser. 

Alternativet

Louisa Bisgaard

Rasmus Foged

Ulf Torlyn

 

Dansk Folkeparti

Daniel Pedersson

Jesper Flensted

Peder Fenger

Per Asp

Steen Thomsen 

 

Enhedslisten

Else Kayser

Henrik Qvist

Jette Manthey Søgaard

Signe Lund Jensen

 

Konservative

Anja Rehfeld Bærentsen

Jane Christensen

Karsten Ulstrup Kristensen

Lau Sørensen

Mette Skautrup

Nicolaj Bang 

 

Radikale Venstre

Hanne Roed

Henrik Rolfsted

Jørn Juul Sørensen

Niels Nørskov Stidsen

Steen Jonsson Agger

Susan Kronborg Nielsen

 

SF

Axel Iversen

Birgitte Krusell

Eigil Holm Nielsen

Jacob Isøe Klærke

Naja Kjær Poulsen

Peter Christensen

Susanne Buch

Søren Gytz Olesen

Thomas D. Sølvsten

 

Socialdemokratiet

Charlotte Bested Bøger

Claus Kjeldsen

Hans Kristian Agerup

Henrik Fjeldgaard

Kirsten Haslund

Marianne Carøe

Morten Flæng

Susanne Gaarde

 

Venstre

Laurits Hougaard

Marianne Kirkegaard

Ole Davidsen 

 

Alternativet

Louisa Bisgaard

Uddybende kommentarer:

Jeg går ind for en udfasning af sprøjtegifte generelt, da det har vist sig, at det siver ned til grundvandet, og derudover har en række uheldige påvirkninger af mennesker, dyr og natur.

Rasmus Foged

Uddybende kommentarer:

"Jeg vil gerne gøre Region Midtjylland mere bæredygtig. Vi skal reducere regionens udledning af CO2, og vi skal have meget mere økologi! Du kan følge mig på: www.facebook.com/FogedRasmus"

Ulf Torlyn

Uddybende kommentarer:

"Økologiske Gårdbutikker og minizoo med gårdens dyr kan være gode turistmål www.torlyn.dk"

 

Dansk Folkeparti

Daniel Pedersson

Jesper Flensted

Peder Fenger

Per Asp

Uddybende kommentarer:

"Da det er klart bevist at befolkningen indtager alt for meget gift i form af holdbarhedsfremmende stoffer i og på vores fødevarer, skal vi arbejde på at minimere dette indtag og på sigt helt forbyde noget sådan.
Vi har rig mulighed for at få friske råvarer året rundt i Danmark"

Steen Thomsen

Uddybende kommentarer:

"Der er mange der har udviklet allergi. Det er vigtigt at få nedbragt pesticider, stråforkorter, sprøjtemidler og andre gifte i vores fødevarer. Her er økologiske fødevarer gode.
Hjemmeside: www.df.dk/steenthomsen"
  

 

Enhedslisten

Else Kayser

Uddybende kommentarer: 

Enhedslisten vil arbejde for at den grønne omstilling "kommer ind" i alle regionens beslutninger både i forhold til drift og anlægsopgaver. Enhedslisten vil arbejde for at regionens køkkener omstiller til maximalt brug af lokalt producerede økologiske fødevarer i mad samt reducerer spild til et minimum.

Henrik Qvist

Uddybende kommentarer:

"Vi kan ikke overleve hvis vi ikke for alvor starter den Grønne omstilling nu. Heri er økologi kun en lille del, men vigtig." 

Jette Manthey Søgaard

Uddybende kommentarer:

I enhedslisten arbejder vi til stadighed for, at alle offentlige institutioner tilbyder friske økologiske og lokale madvarer i kantiner og køkkener til glade børn, ældre og ansatte.

Signe Lund Jensen

 

Konservative

Anja Rehfeld Bærentsen

Uddybende kommentarer:

Bæredygtig omstilling og folkesundhed er mærkesager for mig.

Jane Christensen

Uddybende kommentarer:

"Som konservativ går jeg ind for miljøforbedring, også i form af økologi.Jeg mener derudover også at syge og sårbare vil have større gavn af at spise økologisk fri for sprøjtemidler.
Læs evt om mine andre mærkesager på janechristensen.konservative.dk eller find mig på Facebook."

Karsten Ulstrup Kristensen

Uddybende kommentarer:

Mere info kan hentes på www.karsten-ulstrup.dk 

Lau Sørensen

Uddybende kommentarer:

For mig er det ikke økologi der er afgørende. Det er derimod afgørende at fødevarerne er produceret så lokalt som muligt.

Mette Skautrup

Nicolaj Bang

Uddybende kommentarer:

Økologiske producenter skal hjælpes frem på lige fod med andre erhvervsområder i vækst, men det er vigtigere at bruge penge på flere sygeplejersker og læger, end på økologiske køkkener i regionen. 

 

Radikale Venstre

Hanne Roed

Uddybende kommentarer:

"Har på adskillige Regionsrådsmøder kæmpet for fortsat økologisk omstilling og investering i hospitalkøkkenerne. Mener desuden det styrker erhvervsmulighederne i Region Midt. www.facebook.dk/hanneroed2017"

Henrik Rolfsted

Uddybende kommentarer:

Region Midtjylland bør gå forrest i kampen om at få flest mulige økologiske varer, og købe dem lokalt. Vi skal vise, at vi tør økologi, og at vi fremmer det ved store offentlige indkøb.

Jørn Juul Sørensen

Uddybende kommentarer:

"Læs mere: www.radikalenorddjurs.dk www.facebook.com/RadikaleVenstreNorddjurs"

Niels Nørskov Stidsen

Uddybende kommentarer:

Jeg mener, at økologisk produktion er landbrugets væsentligste produktudvikling de seneste tre årtier - effekten af følgerne for det øvrige landbrugs produktionsmetoder er nok den største natur og miljøeffekt - men den sunde fornuft siger mig, at vi skal videre den vej - men ikke med lovkrav om total omlægning - det er ikke realistisk - hverken nationalt eller globalt...

Steen Jonsson Agger

Susan Kronborg Nielsen

Uddybende kommentarer:

Økologi er dyrevelfærd og sikrer at du selv undgår pesticider.
 

SF

Axel Iversen

Uddybende kommentarer:

https://www.facebook.com/axeliversenSF/

Birgitte Krusell

Uddybende kommentarer:

Jeg støtter økologi, lokalt producerede madvarer og indsats mod madspild, både kommunalt og regionalt.

Eigil Holm Nielsen

Uddybende kommentarer:

Randers Sygehus er et glimrende eksempel på økologisk mad er lækker mad.

Jacob Isøe Klærke

Uddybende kommentarer:

"I 2013 foreslog jeg, at maden på sygehusene skulle være økologisk. I dag har hospitalerne økologiske spisemærker i Guld, Sølv og Bronze. Jeg vil fortsat udbrede økologi på sygehusene og i samfundet.
Følg med på: facebook.dk/stemjacob"

Naja Kjær Poulsen

Uddybende kommentarer:

Facebook: Naja Kjær Poulsen

Peter Christensen

Uddybende kommentarer:

Vi har brug for at åbne op for mere økologi i vores sundhedsvæsen. Fokus må og skal være på sund og nærende kost. Hvis i har nogen spørgsmål så find mig på https://www.facebook.com/stempeterc

Susanne Buch

Uddybende kommentarer:

Jeg er medlem af Regionsrådet nu og er næstformand i Udvalget for Bæredygtig omstilling. SF har altid haft økologi på dagsordenen og personligt er jeg tæt på 100 % økologisk. https://www.facebook.com/Susanne.Buch.N/

Søren Gytz Olesen

  

Thomas D. Sølvsten

 

Socialdemokratiet

Charlotte Bested Bøger

Uddybende kommentarer:

Region Midtjylland har på tværs af kommunerne en stor fødevareproduktion og anvender økologiske produkter i madfremstillingen, hvilket jeg gerne støtter og fremmer. Kosten har stor betydning for et sundt liv, helbredelse og bedre livskvalitet. Jeg går ind for omlægning fra konventionelt landbrug til økologisk, som tager hensyn til dyrevelfærd, miljø og minimal anvendelse af pesticider/sprøjtegifte, som forurener vores grundvand.

Claus Kjeldsen

Uddybende kommentarer:

https://www.facebook.com/ClausKjeldsenRegionMidtjylland/

Hans Kristian Agerup

Henrik Fjeldgaard

Kirsten Haslund

Uddybende kommentarer:

Jeg stiller op under mottoet: Bæredygtighed økonomisk, socialt og miljømæssigt,- for en region i balance!

Marianne Carøe

Uddybende kommentarer: 

I region midt har vi de sidste mange år lavet økologisk mad på hospitalerne især i Randers og Skejby og fået mange priser for indsatser. I Randers laver man selv maden helt fra bunden. 

Morten Flæng

Uddybende kommentarer:

Jeg går ind for en grønnere og mere bæredygtig planet. Derfor vil jeg gerne beskæftige mig meget med den grønne dimension. Fødevarer skal ikke indeholde rester af sprøjtegifte.

Susanne Gaarde

 

Venstre

Laurits Hougaard

Uddybende kommentarer:

Økologi er ikke sundere end konventionelt, men derimod mere belastende for klimaet.

Marianne Kirkegaard

Uddybende kommentarer:

"Økologiske produkter og køkkener er et erhverv i vækst og jeg støtter gerne fremme af økologiske køkkener i region Midt. Det er en god udvikling at anvende færre sprøjtegifte i vores råvarer. Jeg har selv købt økologiske produkter i mange år. Kombinationen ressourcebesparelse og undgå madspild er også den rigtige vej at gå. Jeg vil dog gerne understrege at fremme af økologiske produkter ikke skal være en krig imod konventionel landbrug. Jeg støtter fremme af begge produktionsformer og tiltag som kan bedre vilkårene i landbruget. Du kan læse mere om hvad jeg går til valg på på Mariannekirkegaard.venstre og på facebooksiden Marianne Kirkegaard" 

Ole Davidsen