Region Nordjylland

Her får du overblikket over de politiske kandidaters holdning til økologi i regionalvalgkampen.

Siden opdateres i takt med, at vi modtager besvarelser fra kandidaterne. 

Dansk Folkeparti

Jamie Voldby Nielsen

Kim Edberg Andersen

 

Enhedslisten

Ditte Marie Gyldenbjerg Ovesen

Ida Skov

Lis Jensen 

Susanne Flydtkjær

 

Konservative

Christian Strier Nyholm Jacobsen

Vibeke Gamst

 

Radikale Venstre

Casper Hedegaard

 

SF

Erik Holm

Jørgen Grøn

Lene Linnemann

Thomas Krog

 

Socialdemokratiet

Arne Nielsen

Mogens Nørgård

Poul Erik Andreasen

 

Venstre 

Anny Winther

Karl Lausten

Sebastian Korsbakke Jensen

 

Dansk Folkeparti

Jamie Voldby Nielsen

 

Uddybende kommentarer:

"Jeg er tilhænger af økologiske produkter og miljøforsvarlige produktionsmetoder, da fødevarer opnår den bedste kvalitet og sundhed ved så vidt muligt at blive friholdt fra kunstige og industrielle påvirkninger. Jeg har ser tit økologien vise sig frem i Nordjylland, for eksempel i Brønderslev Kommune, hvor der er flere økologiske landbrug og forhandlere, og hvor der afholdes økologisk høstmarked. denne gejst for økologi skal spredes til resten af Nordylland, og det kunne bestemt være gennem mere økologi serveret i sundhedssektoren. Både jeg og Dansk Folkeparti arbejder for at give økologiske landbrug og producenter de bedste økonomiske og administrative forhold for at fremme økologien i Region Nordjylland. Find mig på Facebook: https://www.facebook.com/JamieVoldbyDF/"

Kim Edberg Andersen 

 

Enhedslisten

Ditte Marie Gyldenbjerg Ovesen

Uddybende kommentarer:

https://www.facebook.com/DitteMarieGyldenbergOvesen/

Ida Skov

Lis Jensen

 

Susanne Flydtkjær

Uddybende kommentarer:

"Omstilling til økologi i både husdyr- og landbrug er helt nødvendig. Nordjylland.enhedslisten.dk

 

Konservative

Christian Strier Nyholm Jacobsen

Vibeke Gamst

Uddybende kommentarer:

For Konservative er kvalitet i offentlige ydelser en mærkesag. Det gælder selvsagt også kosten på vore institutioner. Vi ser frem ad økologiens vej, og dermed må vi som konsekvens heraf også være villige til at afsætte de nødvendige ressourcer til opkvalificering af medarbejdere. I takt med vores indsats bliver vi klogere, og det er sund fornuft at udnytte dette i samarbejde med erhvervslivet, herunder også turismen, idet Danmark - til manges overraskelse - er godt i gang med at udvikle sig til et gastronomisk Mekka. 

 

Radikale Venstre

Casper Hedegaard

Uddybende kommentarer:

"Økologi, biodiversitet og mindre klimabelastende madforbrug er en forudsætning for et bæredygtigt samfund. Læs mere på facebook.com/casperkarup og CasperHedegaard.dk"

 

SF

Erik Holm

Uddybende kommentarer:

Før sprøjtegiftenes tid var al produktion af fødevarer økologisk. Det skal det være igen. Og det off. Danmark skal gå foran ved at indtænke økologi overalt hvor det er muligt. 

Jørgen Grøn

Lene Linnemann

Uddybende kommentarer:

Økologi er det eneste rigtige - både for mennesker, natur og miljø. Vi er i Region Nordjylland kommet langt på området, men vi skal fortsætte omlægningen i det omfang, som det overhovedet er muligt.

Thomas Krog

Uddybende kommentarer:

Udover sygehuskøkkener bør økologi straks blive standard på de regionale institutioner indenfor socialområdet. Udover at hjælpe naturen har det også vist at gavne beboernes sundhedstilstand.

 

Socialdemokratiet

Arne Nielsen

Uddybende kommentarer:

Hvis det alene stod til mig så skulle Nordjylland gå i front inden for økologisk landbrug, og på en eller anden måde skal vi udarbejde vore udbud så vi favoriserer disse brug ved indkøb til regionale køkkener. Jeg mener faktisk også vi kan få en øget turisme ved at satse på økologi og økologiske madvarer i vore Nordjyske butikker og restauranter.

Mogens Nørgård

Poul Erik Andreasen

 

Venstre

Anny Winther

Uddybende kommentarer:

Jeg foretrækker selv økologiske varer, ikke mindst af hensyn til smag og naturligvis det sundhedsmæssige aspekt. Fint at borgere har et valg når der skal lægges varer i indløbskurven.

Karl Lausten

Uddybende kommentarer:

"Det er fint at man som privat person kan vælge at betale ekstra for det, man opfatter som et bedre produkt. Der er imidlertid ingen ernærings- eller sundhedsmæssige fordele ved økologi. Det er ganske urimeligt for den øvrige fødevareproduktion at økologien bliver fremmet med økonomiske tilskud og særregler på bekostning af resten af erhvervet. Hverken region eller kommune bør bidrage til den udvikling. Hvis økologiske produkter kan konkurrere på lige vilkår, så er det fint med mig."

Sebastian Korsbakke Jensen

Uddybende kommentarer:

Økologi er godt. Økologi og stop madspild er det nye sort. Jeg har altid valgt økologi fremfor ikke-økologisk, fordi at tilsætningsstoffer og sprøjtegifte som udgangspunkt ikke er noget vi skal byde hinanden. En del landbrug er i gang med at omlægge til økologi, hvilket er rigtig godt, men skal vi nå et mål om 90 % økologi i de regionale køkkener, så skal det ske i samarbejde med det regionale erhvervsliv og landbrug - det kan man regne med, at jeg vil arbejde for, hvis jeg bliver valgt!