Region Sjælland

Her får du overblikket over de politiske kandidaters holdning til økologi i regionalvalgkampen.

Siden vil blive opdateret i takt med, at vi modtager besvarelser fra kandidaterne. 

Alternativet

Sven-Åge Westphalen

Theresa Dall Helth

 

Dansk Folkeparti

Julie Jacobsen

 

Enhedslisten

Alexandra Jakobsen

Bruno Jerup

Jan Kjærgaard Hansen

Janne Toft-Lind

Jørgen Holst

Kim Villadsen

Regine Andreasen

Ursula Dieterich-Pedersen

 

Konservative

Dorte Lilly Kiilerich

 

Liberal Alliance

Knud Damgaard

 

Radikale Venstre

Torben Lollike

Ole Glahn

Vibeke Grønbæk 

 

SF

Arne Juel Jensen

Louis Hansen 

Poul-Erik Larsen

Tina Boel

 

Socialdemokratiet

F. Blak

Jan Hendeliowitz

Michael Svane Jørgensen

 

Venstre

Allan Øster Steensen

John Brill Engkebølle

Ole Geert Olsen 

 

Alternativet

Sven-Åge Westphalen

Uddybende kommentarer:

Jeg arbejder for at omlægge Region Sjælland til en grøn region, dvs. co2 neutral, grøn indkøbspolitik mv.

Theresa Dall Helth

"Alternativet i Region Sjælland vil arbejde for de nævnte områder og derudover også for en mere ambitiøs og omfattende miljøpolitik. Bl.a. ønsker vi at miljøhensyn skal indgå i alle regionale udbud, at udfase regionens køretøjer drevet på benzin/diesel med køretøjer drevet på grønne brændstoffer og at fremme den kollektive infrastruktur til gavn for borgere OG miljøet.
https://www.facebook.com/theresa.alternativet/

 

Dansk Folkeparti

Julie Jacobsen

"Se mere på Facebook@JulieJacobsenDF Jeg ønsker pesticider væk fra alle offentlige områder. Ligeså ønsker jeg at alt mad på offentlige institutioner skal være økologisk, og meget gerne lokalt produceret."

 

Enhedslisten

Alexandra Jakobsen

 

Bruno Jerup

Uddybende kommentarer:

Jeg mener at regionen generelt skal benytte sit økonomiske volumen til at fremme økologi og grøn omstilling.

Jan Kjærgaard Hansen

 

Uddybende kommentarer:

Økologisk produktion er i dag den eneste måde vi kan sikre rent vand, giftfri mad, sundhed og forebyggelse af følgesygdomme.

Janne Toft-Lind

Uddybende kommentarer:

Mennesker, dyrevelfærd, miljøhensyn og økologi skal i højsædet NU! - Så vi har en jord at videregive til de næste generationer, giftfri fødevarer og rent drikkevand bør være en selvfølge!

Jørgen Holst

Uddybende kommentarer:

"Jeg er selv økologisk landmand igennem 18 år og vil arbejde for 100% omlægning til økologi og vedvarende energi på alle områder af samfundet. Jørgen Holst nr 3 for Enhedslisten i region Sjælland.
http://sjaelland.enhedslisten.dk/

Kim Villadsen

Regine Andreasen

Ursula Dieterich-Pedersen

 

Uddybende kommentarer:

For mig er økologi en af de vigtigste elementer for at skabe et sundt liv både her og nu og på sigt. Og selvfølgelig skal Regionen gå forrest. Vi er så stor en kunde, at det kan betyde noget for økologiske landmænd - og hos os skal forbrugeren lære de gode økologiske varer at kende. 

 

Konservative

Dorte Lilly Kiilerich

Uddybende kommentarer:

Jeg vil arbejde for at økologiske fødevarer og mad bliver en naturlig del af regionernes indkøb og dermed tilbud til de borgere, som kommer i kontakt med bl.a. sygehusvæsenet og øvrige regionale behandlingsinstitutioner. Det er afgørende vigtigt, at der på sygehusene serveres økologisk mad til patienterne. Dette gælder i hele behandlingsforløbet. Tillige skal sundhedspersonalet samt ernæringseksperterne anbefale økologiske fødevarer, når patienten igen kommer hjem til sin egen hverdag. Specielt i forhold til kræftpatienter er økologi et must både før, under og efter behandlingen. Der skal bruges ressourcer på at dele viden og informationer om økologiske fødevares gavnlige virkning på vores velbefindende og livskvalitet. Også selv om patienter er indlagt ganske få dage skal der serveres økologisk mad med en fortælling om hvorfor det er et vigtigt valg for det enkelte menneske.

 

Liberal Alliance

Knud Damgaard

Uddybende kommentarer:

Jeg mener at økologi er blevet en sovepude. Vi skal tænke større og mindre begrænset. Der er ingen ide i at få varer fra udlandet hvis vi selv har nogle konventionelt dyrkede i nærområdet.

 

Radikale Venstre

Torben Lollike

Uddybende kommentarer:

Følg mig på https://www.facebook.com/StemLollike/ 

Ole Glahn

Uddybende kommentarer:

Jo mere efterspørgsel på økologiske varer vi får, jo billigere vil de økologiske  varer blive til gavn for alle forbrugere. Desto større produktion vi får jo bedre miljø og naturpleje får vi. 

Vibeke Grønbæk

 

Uddybende kommentarer:

Jeg vil arbejde for at borgerne i Region Sjælland får tilbudt mere økologisk mad på vores regionale institutioner, samt at vores økologiske landbrug får gode betingelser for afsætning i regionen. Læs mere på min Facebook profil Vibeke Grønbæk politiker

 

SF

Arne Juel Jensen

Uddybende kommentarer:

Med økologi tager vi hensyn til hele vores liv, som vi lever i samklang med naturen, og vi understøtter vores børn og deres muligheder for at tage endnu mere hensyn til den jord, som vi lever på. Økologi er starten på en god udvikling.

Louis Hansen

Uddybende kommentarer:

Som borger i Lejre Kommune gennem 40 år har jeg oplevet, hvor vigtigt det er med såvel økologisk produktion på så mange områder som muligt. Det gavner miljøet i videste forstand og dermed os selv på såvel kortere som på længere sigt. Det offentlige bør gå forrest omkring økologi og stimulere private til økologisk produktion ved at købe økologisk. 

Poul-Erik Larsen

Uddybende kommentarer:

Da økologi er en af SFs mærkesager, er det klart, at det er noget der skal arbejdes videre med bl.a. pga. grundvandet. Pesticidrester.

Tina Boel

 

Socialdemokratiet

F. Blak

Jan Hendeliowitz

 

Michael Svane Jørgensen

Uddybende kommentarer:

Jeg er økologisk landmand i Lejre. Den økologiske kommune. Jeg stiller op til både kommune og regionsvalg for at sikre sammenhænge og endnu mere vækst i økologien på Sjælland.

 

Venstre

Allan Øster Steensen

Uddybende kommentarer:

Økologi er fremtiden for et sundere menneske fremadrettet , og en natur som vi kan være bekendt at efterlade til vores børn.

John Brill Engkebølle

Ole Geert Olsen

Timo Jensen

Uddybende kommentarer:

Økologien er fremtiden. Men jeg minder om at danske råvarer der ikke er økologiske, indeholder mindre skadelige gifte end kaffe, the og kakao. Men især i forhold itl udenlandske råvarer, er danske økologiske, (og ikke-økologiske) et meget bedre alternativ.