Region Syddanmark

Her får du overblikket over de politiske kandidaters holdning til økologi i regionalvalgkampen.

Siden opdateres i takt med, at vi modtager besvarelser fra kandidaterne. 

Alternativet

Andreas Lund Andersen

Hans-Jørgen Jagd

Jan Kronborg

 

Dansk Folkeparti

Anne-Marie Palm-Johansen

Inger Nielsen 

Niels Erik Søndergård

Thies Mathiasen

 

Enhedslisten

Arne Lindberg Callesen

Claus Larsen

Flemming Leer Jakobsen

Godette M. S. Walmod

Jutta Lundqvist Nielsen

Lars Mogensen

Mads Jørgensen

Maya Ryom

Vibeke Syppli Enrum

 

Konservative

Anna-Marie Bloch Münster

Flemming Agerskov

Henrik Sandholm

Niels Christiansen

Ole Kærup

 

Liberal Alliance

Rene Christensen-Dokbua

 

Radikale Venstre

Jeanne Hust

Merete Visbjerg

Morten Brixtofte Petersen

Nils Sjøberg

Ole Lynggaard Jørgensen

Oluf Dragsbo

Zeb Meier Watz

 

SF

Bent Olsen

Bruno Hansen

Hans Holmer

Ida Damborg

Karsten Fogde

Susanne Mathiesen

Vicky Lorenzen

Villy Søvndal 

 

Socialdemokratiet

Jørgen Lehmann Petersen

 

Venstre

Bjarne Thomsen

Jane Søgaard

Keld Storm

Mads Heimdal Thy

Mads Skau

Peder Hummelmose

Svend-Aksel Hansen 

 

Alternativet

Andreas Lund Andersen

Uddybende kommentarer:

"https://www.facebook.com/Andreas.Lund.Andersen.Alternativet. Jeg har allerede stillet forslag om mere økologisk mad på de regionale institutioner i region Syddanmark på et regionsrådsmøde. Målsætningen er mere økologi og mindre madspild"

Hans-Jørgen Jagd

Uddybende kommentarer:

Udover økologi skal der i de offentlige køkkener også arbejdes med mindre madsspild. Mindre madsspild kan også være en finansieringskilde til omlægning til økologi i det omfang det måtte være dyrere.

Jan Kronborg

Uddybende kommentarer:

Jeg er tilhænger, et Danmark med en bæredygtighed produktion. Balance mellem økonomi og menneske-værdier. Det er et politisk-valg. :-) Jan

 

Dansk Folkeparti

Anne-Marie Palm-Johansen

Inger Nielsen

Niels Erik Søndergård

Uddybende kommentarer:

Tingene kan kun gennemføres i den hastighed, det er økonomisk og produktionsmæssig realistisk. Vi lever af produktionserhvervenes overskud. Det må vi ikke glemme. Miljøtænkningen misbruges eksempelvis der, hvor den bruges til at indføre ulve i den danske natur.

Thies Mathiasen

 

Enhedslisten

Arne Lindberg Callesen

Uddybende kommentarer:

Økologiske varer er også med til at mindske grundvandsforurening og allergier.

Claus Larsen

Uddybende kommentarer:

Lokale initiativer kunne være, cykelturisme ud til lokale ØKO landbrug,der har forskellige specialiserede produkter på hylden.

Flemming Leer Jakobsen

Uddybende kommentarer:

"Der skal også fokus på økologi på botilbud i regionen. Det er en svær øvelse, da beboerne selv står for indkøb. Men det bør indgå frivilligt som en del af plan for at opspore livsstils sygdomme, hvor overvægt i følge med kredsløbssygdomme kan være en medvirkende faktor til kortere levetid. Sundere kost vil helt sikkert kunne hjælpe, så det ikke lige bliver en pizza eller en burger til aftensmad. Det kræver også at personalet har fokus på brug af økologiske varer i den enkelte beboers madlavning. Økologisk frugt & grønt lavet i lokalområdet kunne være en god vinkel evt ved introduktion igennem besøg hos de lokale økologiske landmænd & frugtavlere. På den måde vil beboerne blive mindet om det i hverdagen. & god mad giver i det hele taget ikke kun gode minder, men også mere energi. Hjemmeside: http://flemmingleerjakobsen.dk/ "

Godette M. S. Walmod

Jutta Lundqvist Nielsen

Lars Mogensen

Uddybende kommentarer:

Enhedslisten har økologi som en af vores vigtigste mærkesager. Læs mere på http://syddanmark.enhedslisten.dk eller https://www.facebook.com/LarsMogensenEnhedslisten/

Mads Jørgensen

Maya Ryom

Uddybende kommentarer:

Prioriter økologi. Der er ingen planet b. Håber på tværpolitisk samarbejde og at regionerne ikke ender med at "effektivisere" gode tiltag bort.

Vibeke Syppli Enrum

 

Konservative

Anna-Marie Bloch Münster

Flemming Agerskov

Uddybende kommentarer:

Respekt for miljøet og respekt for mennesker er konservative mærkesager - det er også sund fornuft og økonomi!!

Henrik Sandholm

Uddybende kommentarer:

www.facebook.com/StemSandholm

Niels Christiansen

 

Uddybende kommentarer:

"Naturligvis bør store offentlige køkkener være med til at fremme den økologiske produktion indenfor dansk landbrug. det kan ske via efterspørgsel af økologiske produkter samt via den branding af regionens køkkener, som der sker ved bevidst prioritering af økologiske produkter, når det er muligt. Min Facebookprofil er :@PolitikerNielsChristiansen" 

Ole Kærup

Uddybende kommentarer:

"Økologiske fødevarer er ikke nødvendigtvis bæredygtige! Og danske konventionelt frembragte fødevare har generelt en høj kvalitet! Distributionen er en ting! Og så er der emballage!
Men generelt mener jeg at økologiske fødevarer, er for de ""frelste"" og de rige! Det kan IKKE løse problemerne vedr. sult i den tredie verden! Tvært imod!"

 

Liberal Alliance

Rene Christensen-Dokbua

 

 

Radikale Venstre

Jeanne Hust

Uddybende kommentarer:

Vores sundhedsvæsen er under pres økonomisk. Derfor er der behov for nytænkning og forebyggelse. Økologi er en del af en sundere kostpolitik, der forebygger sygdom. Derfor skal vi forsøge at undgå pesticider i maden, og benytte gode økologisk råvarer, allerede fa vuggetuen.

Merete Visbjerg

Uddybende kommentarer:

"Der har været fokus på Økologi de sidste mange år. Vi er nået langt. Det skal være en selvfølge, at man i al offentlig bespisning anvender økologiske fødevarer alle de steder, hvor det er muligt.
Og det kan ikke siges tit nok: Efterspørges økologi - bliver det tilgængeligt."

Morten Brixtofte Petersen

Nils Sjøberg

Uddybende kommentarer:

"Offentlige køkkener skal have lov til at købe lokalt. De skal selv kunne vælge deres leverandører. Der skal være tættere mellem dem, der har brug for varerne, og dem der producerer dem.
Facebook: Nils Sjøberg til regionsrådet."

Ole Lynggaard Jørgensen

Uddybende kommentarer:

"Se på FB-politikker profil og twitter på navn. Har altid dyrket egne økologiske grønsager og frugter. Har arbejder med økologi hos MD-FOOD - i ARLA - som økonomichef for over 20 år siden og inden det blev accepteret som i dag. Økologi er både sundt for helbredet, miljøet og økonomien lokalt, samt for eksporten på sigt."

Oluf Dragsbo

Uddybende kommentarer:

Med den om sig gribende belastning af miljøet pga. af højt forbrug, er vi nødt til at satse økologisk, af hensyn til fremtidige generationer.

Zeb Meier Watz

Uddybende kommentarer:

https://www.facebook.com/zeb.watz 

 

SF

Bent Olsen

Uddybende kommentarer:

Jeg støtter fremme af økologisk produktion, men vil også forbeholde mig ret til at være kritisk. Således vil jeg foretrække at vægte bæredygtighed som det væsentligste krav til produktionen af fødevarer og andre varer.

Bruno Hansen

Hans Holmer

Uddybende kommentarer:

"Mit mål er at vi som region arbejde hen imod at blive 100% økologisk. Privat prioritere vi i vores familie også økologi højt. Du kan læse mere om mig via facebook på dette link: https://www.facebook.com/hans.holmer.5?ref=bookmarks. Eller via SF´s hjemmeside: http://sf.dk/partiforeninger/fyn-og-sydjylland/sf-kolding/hans-holmer"

Ida Damborg

Uddybende kommentarer:

Økologi er sund fornuft. Økologi behøver ikke være dyrere, hvis man tænker årstidens råvarer ind. Uddannelse er vejen frem for at indføre 100 % økologi. 

Karsten Fogde

Uddybende kommentarer:

Grøn udvikling og flere arbejdspladser kombineret med uddannelsesmuligheder i hele regionen. Omlægning af regionens kørsel til ikke fossile drivmidler. https://www.facebook.com/KarstenFogdeSF/?ref=bookmarks

Susanne Mathiesen

Uddybende kommentarer:

Www.facebook.com/Susanne.mathiesen.SF

Vicky Lorenzen

 

Uddybende kommentarer:

https://facebook.com/vicky.lorenzen.SF

Villy Søvndal

Uddybende kommentarer:

Jeg er helt overbevist om at det offentlige kan og skal gå foran for af skubbe yderligere på den retning for mere økologi som allerede er godt i gang. Jeg køber personligt altid økologiske fødevarer hvor det er muligt. 

 

Socialdemokratiet

Jørgen Lehmann Petersen

Uddybende kommentarer:

Facebook.com/Lehmann-petersen

 

Venstre 

Bjarne Thomsen

Uddybende kommentarer:

Økologi skal indgå af frivillighedsvejen, og må ikke favoriseres i forhold til traditionelle landbrugsvarer.

Jane Søgaard

Keld Storm

Uddybende kommentarer:

Jeg vil generelt arbejde for gode forhold for det samlede fødevareproducerende erhverv. Jeg har stor respekt for økologi, men det skal være markedsdrevet. Det offentlige forbrug bør afspejle den generelle markedsandel.

Mads Heimdal Thy

 

Uddybende kommentarer:

"Det kræver ikke meget omlægge sine indkøb, og det koster ikke meget ekstra at købe økologisk. Det støtter jeg gerne, at regionen underbygger. Følg mig gerne på www.facebook.com/politikermads"

Mads Skau

Uddybende kommentarer:

Økologi er stærkt overvurderet, fagligt er der ikke hold i påstanden om at økologi er sundere, bedre for miljøet eller for dyrene. Vi kan være meget stolte af dansk landbrug både den økologiske og den traditionelle. Facebook.com/mads.skau 

Peder Hummelmose

Svend-Aksel Hansen

Uddybende kommentarer:

Facebook.com/svendaksel.hansen