Staldmiljø

En god stald er kendetegnet ved et godt indeklima med lavt niveau af ammoniak og med forhold, der tilgodeser hønernes naturlige adfærd, dvs. siddepinde, rodemateriale, redekasser og mulighed for at støvbade.

Her finder du eksempler på tiltag, som kan øge hønernes komfort i stalden.

 

Hold strøelsen tør med rapshalm