Dyrevelfærd og kvæg

Med dette katalog vil vi give inspiration til, hvordan det økologiske landbrug kan øge indsatsen for at forbedre dyrevelfærden. Hensigten er, at økologisk husdyrproduktion krediteres for at levere bedre dyrevelfærd.

Vi vil stå i spidsen for at øge dyrevelfærden i den økologiske produktion ved at tænke helhedsorienteret. Derfor har vi samlet og beskrevet 26 ideer til, hvad der praktisk kan gøres her og nu for at øge dyrevelfærden i kvægbesætningen.

Økologiske landmænd, som har implementeret de forskellige ideer, fortæller om deres erfaringer og giver derved et konkret bud på, hvordan dyrevelfærdstiltaget kan sættes i værk hos andre landmænd. Vi giver også forslag til videre læsning og relevante kontakter.

Dyrevelfærdskataloget vil løbende blive opdateret med nye ideer og tiltag. Har du en god ide til, hvordan det økologiske jordbrug kan bidrage til øget dyrevelfærd, er du velkommen til at kontakte os.

Det er ikke al dyrevelfærd, der kan måles og vejes. Sikkert er det dog, at økologisk landbrug allerede er i gang og fortsat tager et dedikeret ansvar for at: Sænke sygdomsniveauet, øge dyrenes robusthed og forbedre naturlige livsmuligheder.

Se de 26 idéer her (under opdatering):

 • 1 - Få styr på dyrevelfærden
 • 2 - Brug dine registreringer
 • Mere råmælk til kalven
 • 4 - Giv kalvene mere mælk
 • 5 - Giv køerne mere græs
 • 6 - Så urter i græsmarken
 • Motionsareal til kalve
 • 8 - Gør underlaget skridsikkert
 • 9 - Sørg for optimale goldko- og kælvningsforhold
 • 10 - Etablér stabile grupper
 • 11 - Etablër et godt hvileunderlag
 • 12 - Øg sengebåsenes tilgængelighed
 • 13 - Etablér kobørste
 • 14 - Går plads til alle køer ved foderbordet
 • 15 - Væn kalvene gradvist til græs
 • 16 - Luk en pædagog-kvie med på græs
 • 17 - Flyt kvier og kalve ofte
 • Motionsareal til køer
 • 19 - Sørg for ly, læ og skygge på græs
 • 20 - Afhorn ikke kalvene
 • 21 - Slagt tyrene som økologiske dyr
 • 22 - Brug tid på daglig kontakt med kalvene
 • 23 - Benyt en fast plan for oplæring i daglige rutiner
 • Ko og kalv sammen
 • 25 - Læg en strategi for forebyggelse frem for medicin
 • 26 - Slagt med omtanke på stress