Lad koen passe kalven i hele mælkefodringsperioden

Virkning

Tilstrækkelig mængde råmælk og mælk giver ikke blot en sund og stærk kalv. Det har også en langsigtet effekt, når kalven bliver ko og skal passe sit eget afkom. Undersøgelser har vist, at køer, der som kalve fik mælk ad libitum, producerede mere mælk i løbet af deres første laktation.

I praksis

Sten Dissing og Ann Bargsteen driver Jarmstedgaard ved Brovst, og her får kalvene mælk ved koen hele mælkeperioden.

Nykælverne får lov at gå sammen med kalven i op til syv døgn, da samværet stimulerer livmoderen til at trække sig fint sammen, hvilket har resulteret i, at der ikke er set kliniske børbetændelser i over ti år. Da Sten praktiserer sæsonkælvning i maj, juni og juli, kan den tomme ungdyrstald bruges til at koble ammetanter og kalve sammen.

Det tager tid at finde de rette ammetanter, men derefter tager det langt mindre tid at passe kalve. Der går ca. tre kalve sammen pr ko, og disse ”sæt” får lov at gå sammen resten af mælkefodringsperioden.

Udbyttet i, at ko og kalv går sammen de første tre måneder, har for Sten været stærke kalve med svag parasitinfektion, hurtig tilvænning til hegnet og til grovfoder, mindre rengøringsarbejde og ikke mindst, ingen fluer fra kalvebokse. Kalvene er dog mindre menneskevante, men det styrer Sten ved at være i kontakt med dyret ved de hyppige foldskifter samt i forbindelse med inseminering.

Fakta

Sen fravænning kan praktiseres på tre forskellige måder eller kombinationer af disse:

  • Ammetanter. Efter en råmælksperiode på 1-3 dage specialiseres udsætterkøer i at passe 2-4 kalve. Ammetanterne er ikke mødre til kalvene og malkes ikke yderligere.
  • Fri adgang til malkekøer (egne mødre). Kalvene følger flokken af malkekøer og har fri adgang til at patte døgnet rundt. Køerne malkes ved siden af.
  • Restriktiv adgang til malkekøer (egne mødre). Kalvene går sammen med køerne en del af døgnet. Den resterende tid går de sammen med jævnaldrende ikke-fravænnede kalve.

Kom i gang

Kontakt din økologirådgiver.