Anbefalinger til køber/sælger

Anbefalinger til sælger

Anbefalinger til køber

  • Udform gennemarbejdet forretningsplan og budget
  • Dokumentér dine kompetencer
  • Hav tid nok og vær tålmodig
  • Vær realistisk om købspris
  • Vær opmærksom ved glidende generationsskifte

Udform gennemarbejdet forretningsplan og budget

Unge, der vil ind i erhvervet, skal udforme en grundig projektbeskrivelse og forretningsplan til långiverne. For nogle volder det problemer - ikke mindst på skrift. Økonomirådgiverne kan hjælpe med den del, men man skal selv kunne tænke planen igennem og vise indsigt og forståelse for, hvad det kræver at føre den ud i livet. Forretningsplanen bør underbygges med dokumentation for ejendommens miljøforhold, bygninger, jord, produktionseffektivitet og husdyrsundhed.

Dokumentér dine kompetencer

På samme måde skal der ligge et udførligt CV, der ud over anbefalinger og referencer dokumenterer opnåede resultater og ansvarsområder.

Hav tid nok og vær tålmodig

Det tager typisk 6-12 måneder at gennemføre en handel, hvis sagen er uproblematisk - ellers længere. Det tager tid at lave en god forretningsplan. Hertil kommer forhandlinger med långivere. Selv om første handel glipper, er arbejdet ikke spildt, for en del af det kan genbruges næste gang, den rigtige ejendom kommer til salg.

Vær realistisk om købspris

Købsprisen bør afspejle afkastet. Det er derfor sælgers realiserede resultater, der bør danne grundlaget for prisen på ejendommen - også i familiehandler. Særligt ved familiehandler kan det være hårdt at håndhæve, hvis forældrenes økonomi er svær. Vær realistisk og erkend, at I har modsatrettede interesser i en handel. Hav hver jeres rådgiver, så I kan lande en fornuftig handel for begge parter.

Vær opmærksom ved glidende generationsskifte

Et glidende generationsskifte kan være godt, men der skal tjenes penge i overgangsperioden. Den unge skal opbygge egenkapital for at kunne købe den ældre ud. Der er en del eksempler på I/S-konstruktioner, hvor det ikke er muligt for den unge at overtage den sidste del på det ønskede tidspunkt, fordi egenkapitalen er for spinkel.

Overvej ApS eller A/S som alternativ til I/S. I et I/S løber der handelsomkostninger på flere gange; i ApS og A/S handles anparter/aktier nemmere mellem parterne.

Anbefalinger til sælger

  • Gør gården klar til salg i god tid
  • Vær realistisk om salgspris
  • Vær opmærksom ved glidende generationsskifte
  • Familiehandel: Skab tryghed for alle involverede

Gør gården klar til salg i god tid

Tid er ofte en mangelvare, når gården skal overdrages til næste generation. Skal der opbygges egenkapital, og skal produktiviteten løftes, kræver det en målrettet indsats, der nemt tager 6-8 år.

Mange generationsskifter strander, fordi gården ikke er gearet til et salg. Problemet er, at forrentning og økonomi på mange landbrug ikke er på et niveau, der kan berettige den ønskede salgspris, og som skal sikre en tålelig pensionisttilværelse et andet sted. Men mange kan nå at vende en økonomi, hvis de går i gang i tide. Tal med økonomikonsulenten og få klarhed over, om der er noget til pensionen, eller om der skal sadles om.

Økonomikonsulenterne ser desværre alt for mange eksempler på, at ældre landmænd ikke kan sælge uden at stå tilbage med gæld. I værste fald ender det med konkurs. Alternativt bliver gården måske solgt, men sælger kommer fra gården uden penge til pension. En kursændring over en årrække kan opbygge den nødvendige egenkapital.

Vær realistisk om salgspris

Det er sælgers realiserede resultater, der danner grundlaget for prisen på ejendommen – også i familiehandler.

Sæt dig i købers sted. Køber vil kun give en pris, der matcher sælgers realiserede afkast fra driften. Særligt ved familiehandler kan der hvile et pres på de unge, hvis forældrenes økonomi er svær. Vær realistisk og erkende, at der er modsatrettede interesser i en handel. Brug hver jeres rådgiver, så I i sidste ende lander en fornuftig handel for begge parter.

Vær opmærksom ved glidende generationsskifte

Et glidende generationsskifte kan være godt, men der skal tjenes penge, og den unge skal opbygge egenkapital, for at kunne købe den ældre ud. Der er en del eksempler på I/S-konstruktioner, hvor det ikke er muligt for den ældre part at overdrage den sidste del på det ønskede tidspunkt, fordi den unges egenkapital er for spinkel. Overvej i øvrigt ApS eller A/S som alternativ til I/S. I et I/S løber der handelsomkostninger på flere gange; i ApS og A/S handles anparter/aktier nemmere fra den ene til den anden.

Familiehandel: Skab tryghed for alle involverede

I Økologisk Landsforenings projekt Grønt Generationsskifte har økonomirådgiverne udviklet og afprøvet en interviewmodel i forbindelse med familiehandler. Det er en givende metode, og deltagerne er efterfølgende bedre stillet end ved mange andre generationsskifter.

Interviewmodellen indebærer, at alle interessenter - dvs. sælger, køber, deres familier, søskende og i nogle tilfælde gårdens medarbejdere - bliver interviewet hver for sig for at klarlægge hvilke interesser, der er på spil for den enkelte. Det skaber et åbent rum for det, der ellers kan være svært at tale om. Efterfølgende bliver konklusionerne delt på et fælles møde, og det bliver aftalt hvilken grad af information, den enkelte ønsker i den videre proces.

Det, at alle parter er involveret fra start, giver tryghed og forebygger problemer senere.