Nye etableringsformer

En galopperende strukturudvikling mod stadigt større bedrifter kalder på alternative indgange til etablering for unge landmænd. Delelandbrug og sharemilking er nogle af de kendte alternativer til traditionelt køb af en ejendom.

Unge landmænd ser i stigende grad positivt på andre måder at etablere sig på end som selvejere, og gennem de senere år har vi set eksempler på, hvordan det kan praktiseres.

Projektet Det Samfundsnyttige Landbrug (DSL) har bidraget med beskrivelser og udvikling af modeller for nye måder at etablere landbrugsvirksomhed på og har ydet sparring til nogle af de landmænd, der har valgt denne indgang til erhvervet. Samarbejde er et vigtigt og gennemgående element i de nye etableringsformer. Det kan være samarbejde mellem ny og etableret landmand, samarbejde mellem flere (unge) landmænd eller samarbejde med jordejere om etablering af yderligere driftsgrene på ejendommen. 

På DSLs hjemmeside findes detaljerede beskrivelser af modeller og cases til inspiration. Der er tillige oprettet 'Mødestedet', hvor man kan efterspørge eller tilbyde samarbejdspartnere i forbindele med etablering og generationsskifte.

Yderligere information

Fire ejerskiftemodeller

Giver overblik over fordele og ulemper ved forskellige delhandels- og forpagtningsmodeller.

Cases

13 eksempler på alternative måder at etablere en landbrugsvirksomhed på.

Økomødestedet

En platform for kontakt mellem landmænd, der søger eller tilbyder samarbejde, praktik, et investeringsprojekt, et driftsfællesskab eller generationsskifte.

Det Samfundsnyttige Landbrug

En samlet indgang til projektets materialer.

Den økologiske Jordbrugsfond

Fonden er etableret med det formål at erhverve landbrug og forpagte dem ud til unge landmænd, der vil drive dem økologisk.