Her gør landbrugene en ekstraordinær indsats for klimaet

Mange landmænd gør en ekstra indsats for at mindske deres udledning af drivhusgasser. Denne side vil løbende blive opdateret med case-eksempler på, hvad man har gjort på de enkelte bedrifter for at gøre dem mere klimavenlige.