Vil du lave blomsterstriber i 2018?

VI TAKKER FOR DEN STORE INTERESSE. DER ER DESVÆRRE IKKE FLERE FRØPOSER TILBAGE.

VI TAKKER FOR DEN STORE INTERESSE. DER ER DESVÆRRE IKKE FLERE FRØPOSER TILBAGE.

Blomstrende Økologi er en landsdækkende indsats for at sætte fokus på sammenhængen mellem økologi og natur og økologiens betydning for bier og andre bestøvere. 200 økologiske landmænd inviteres med i projektet ved at lave blomsterstriber i de økologiske marker. 

Vedr. regler for naturtiltag på støtteberettigere arealer

Striben har ingen indflydelse på enkeltbetaling, såfremt den i bredden ikke overstiger 10 meter og at alle vildt- og/eller bivenlige tiltag til sammen ikke overstiger 10 % af den samlede mark. Man skal desuden være opmærksom på, at bivenlige tiltag ikke har nogen gødningskvote.