Film om natur og naturtiltag

Her har vi samlet de film om natur og naturtiltag, som Økologisk Landsforening i årenes løb har lavet. Siden vil løbende blive opdateret med nye film og instruktionsvideoer, der handler om, hvordan vi sikrer en god biodiversitet i økologien.

Naturfremme på økologiske bedrifter

Jakob Kjærsgaard er økologisk landmand og en ud af ti forsøgsværter i Økologisk Landsforenings projekt "Effektiv naturfremme".

Jakob Kjærsgaard viser de tiltag, han har gjort i forbindelse med projektet og fortæller om sine erfaringer. Med enkle midler kan økologiske landmænd skabe gode betingelser for den naturlige flora og fauna på deres jorde. Økologisk Landsforening vil med projektet "Effektiv Naturfremme" tilpasse og følge nogle enkle, naturfremmende tiltag til inspiration for andre.

Filmen er produceret for Økologisk Landsforening af Moxtell Productions- http://www.moxtell.dk - i 2011.

Små tiltag, mere natur

Marksten omkring et fritstående træ. Den yderste meter kornmark fuld af blomstrende urter. En våd plet, som ikke længere bliver dyrket.

Evald Vestergaard, der er økologisk mælkeproducent, hjælper naturen på vej med små tiltag, der ikke koster en bondegård. På den måde får han flere vilde planter og insekter og giver de vilde dyr føde, skjul og levesteder. Filmen er produceret i Økologisk Landsforenings projekt Demonstration af nye økologiske løsninger af Moxtell Productions - www.moxtell.dk. Musik af audionautix.com

Naturpleje med flere dyrearter

Jakob Kortegaard, øko-landmand, plejer naturen i et fredet område i Himmerland med sine besætninger af bevaringsværdige, gamle, danske husdyrracer af køer og får.

Etablering af insektvold og vildtstribe på en økologisk mark

Filmen er produceret i projektet "Effektiv naturfremme" for Økologisk Landsforening af Moxtell Productions 2010.

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer

En film fra maskindemonstration ved Fussingø, oktober 2011 arrangeret af Økologisk Landsforening.

Faglig konsulent Bjarne Hansen fortæller om maskinerne og om baggrunden for foreningens projekt for pleje af fugtige engarealer. Lysesiv og mosebunke udgør et stigende problem på vore fugtige engarealer med vedvarende græs.

Økologisk Landsforening forsøger i et projekt at undersøge, hvordan man med maskiner og dyr kan sikre engarealerne holdes fri for lysesiv, så græs og andre mere sjældne planter kan få bedre vækstbetingelser, og engene igen kan anvendes til kvægafgræsning og kødproduktion. Filmen er produceret for Økologisk Landsforening af Moxtell Productions - http://www.moxtell.dk - i projektet "Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af dyr og maskiner".