Temadag for rådgivere: CarbonFarm - bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget

Fra 31/05 kl. 09:00 - Til 31/05 kl. 16:00

Adresse:
Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup og marker tæt på
Arrangør:
Økologisk Landsforening og Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK)
Tlf:
40349051
Kontaktperson:
Hør om udvikling, afprøvning og implementering af bæredygtige dyrkningssystemer i Danmark, som fører til øget kulstofindhold i jorden, forbedret jordstruktur, mindsket brændstofforbrug, større biodiversitet i og på jorden, forbedret næringsstofudnyttelse, nedsat CO2-udledning og en forbedret økonomisk bundlinje.

På temadagen får du både indblik i arbejdet med dyrkningssystemerne, og ser de netop anlagte forsøg, hvor dyrkningssystemerne skal afprøves. Samtidig har du en unik mulighed for at møde den meget anerkendte Stephen Briggs, som holder oplæg på dagen.

NB! Begrænset antal pladser og tilmelding efter først-til-mølle princippet. Tilmeld dig nederst på denne side.

Program

Kl. 9:00 Kaffe

Kl. 9:30 Velkomst og introduktion til dagen v/ Hans Henrik Pedersen, FRDK og Janne Aalborg Nielsen, Økologisk Landsforening

Kl. 10:15 Indlæg af Stephen Briggs, landmand og rådgiver i Storbritannien (NB: indlægget er på engelsk)

  • Conservation Agriculture - experiences of pioneers in United Kingdom
  • Organic no-till - reduced till experiences
  • Optimising of covercrop for weed control and soil health
  • Controlled Traffic Farming
  • Experiences from my own farm
  • Time for questions and discussion

Kl. 12:00 Frokost

Om eftermiddagen kommer Seniorforsker Jørgen Aagaard Axelsen, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience fortæller om hvordan jordbearbejdning, halmrester og efterafgrøder påvirker faunaen i og på jorden, og hvad det betyder for regulering af skadedyr. Jørgen Aagaard Axelsen er med os i marken. Der vil blive fremvist eksempler på de dyr, der betyder noget i jorden på de to bedrifter.

Kl. 12:45 Kørsel til Anders Lund, Brædstrup, økologisk landmand og vært for forsøg i Carbon Farm

Kl. 13:00: Lidt om bedriften. Gennemgang og diskussion af forsøgsparceller, herunder strategier for efterafgrøder i det økologiske dyrkningssystem. Anders fortæller også om hans erfaringer med pløjefri økologi. Jordstruktur og jordbiologi hos Anders Lund.

14:15 - 14:30 Kørsel til Jacob Justesen, økologisk landmand og vært for forsøg i Carbon Farm. Forsøgsmark ved Yding.

14:30: Kaffe og lidt om bedriften. Gennemgang og diskussion af forsøgsparceller, herunder strategier for efterafgrøder i Jacob Justesens dyrkningssystem, der er baseret på conservation agriculture. Jordstruktur og jordbiologi hos Jacob Justesen.

Kl. 16.00: Tak for i dag.

Pris og tilmelding

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig senest d. 29. maj 2018 kl. 12.00 her:

(tilmeldingsfrist overskredet)

CarbonFarm - bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget

Temadagen afholdes i projektet CarbonFarm - bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget. Projektet udvikler, afprøver, implementerer og udbreder bæredygtige dyrkningssystemer i Danmark. Dyrkningssystemerne udvikles med henblik på at øge kulstofindholdet i jorden, forbedre jordstrukturen, mindske brændstofforbrug, øge biodiversiteten i og på jorden, forbedre næringsstofudnyttelsen, nedsætte CO2-udledningen og forbedre den økonomiske bundlinje. Dyrkningssystemerne har baggrund i Conservation Agriculture (CA), der ikke tidligere er udviklet og implementeret i større skala under danske forhold. CA er baseret på tre hovedprincipper: Ingen eller minimal jordbearbejdning, varieret sædskifte og permanent afgrødedække. Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug og Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet.

GUDP