Fødevareaffald på øko-marker?

Æbleskræller, salatblade og andet madaffald kan måske gøde jorden for vækst i det økologiske jordbrug.

Hvis decentrale biogasanlæg vinder udbredelse, kan de være med til at afhjælpe den mangel på gødning, der i dag bremser væksten af det økologiske jordbrug i Danmark. Og i fremtiden vil forgasset organisk affald fra private husstande måske bidrage til at sikre økologiske landmænd effektiv gødning og en bedre økonomi.

Økologisk Landsforening har bestilt en undersøgelse, der skal vurdere, om der er potentiale i at lave gødning til øko-marker ved at omsætte organisk affald fra fødevarer og fødevarevirksomheder i biogasanlæg.

Private husstande er potentielle leverandører

Bag undersøgelsen står konsulentvirksomheden Econet, der konkluderer, at kildesorteret organisk affald fra private husstande har større potentiale som gødningskilde til økologisk jordbrug end affald fra fødevareindustrien og servicesektoren.

Vurderingen bygger på data fra Skive, Viborg, Ikast-Brande og Holstebo kommuner. De er valgt som eksempel, fordi de udgør et sammenhængende geografisk oplandsområde, der kan levere affald til en eventuel økologisk gødningsproduktion.

Transport- og forædlingsvirksomheder findes

Ifølge Econet findes der virksomheder på det danske marked, som modtager, forædler og forhandler organisk affald. Altså virksomheder, som kan medvirke til at klargøre og distribuere det organiske affald til de decentrale biogasanlæg, der måske bliver almindelige i fremtiden.

Læs mere