Frugt og grØnt gaver til Ø-mærkets 30 år

Formålet med projektet er at bidrage til at fastholde og øge salget af økologisk frugt og grønt ved at fejre, at økologisk frugt og grønt har fØrertrøjen på - i det særlige år, hvor Ø-mærket fylder 30 år. Fejringen skal ske ved at skabe større synlighed af økologisk frugt og grønt på landet, i byerne, i butikkerne og hos forbrugerne i hele 2020. Kampagnen er med til at stimulere efterspørgslen efter frugt og grønt generelt – både økologisk (mest) og konventionelt (mindst).

Forventede effekter

Gaver fra frugt og GrØnt forventes at have flg. effekter på kort sigt:

 • Der er skabt et større udbud og synlighed af økologisk frugt og grønt, der vil gøre det mere attraktivt for forbrugerne at vælge økologisk, både når de skal lave måltider hjemme, og når de spiser ude.
 • Der er bidraget til en vækst i dagligvarehandlen inkl. online salg af økologiske fødevarer på mindst 15% i 2020. Dette kan opgøres ca. 1. maj 2021 på baggrund af data fra Danmarks Statistik.
 • Der er bidraget til en vækst i foodservice-sektorens salg af økologiske fødevarer på mindst 20%. Denne salgsvækst kan opgøres ca. 1. oktober 2021 på baggrund af data fra Danmarks Statistik.
 • Kampagnens budskaber har gjort forbrugerne bevidste om økologiens bidrag til et innovativt, ansvarligt og balanceret landbrug til gavn for både det økologiske landbrug (mest) og det konventionelle (mindst).

Gaver fra frugt og GrØnt forventes at have flg. effekter på langt sigt:

 • Der skabes et større og mere mangfoldigt udbud af frugt og grønt. Erfaringsmæssigt vil kampagner som denne skabe interesse hos både avlere og forbrugerne for at anvende flere arter, sorter og kvaliteter side om side med det nuværende udbud. Projektet kan dermed bidrage til en mangfoldighed af nye muligheder for værditilvækst hos avlerne bl.a. gennem etablering af flere værdipositioner i markedet og produkt- og sortsudvikling.
 • Der skabes et fundament for et øget økologiske areal, og dermed bidrages der til positive resultater for naturen, vandmiljø og grøn vækst.

Aktiviteter

Kampagne-aktivitetspakken består af følgende elementer:

 • Kampagne med digitale annoncer, opslag, billeder, tekst, små film.
 • Kampagne landing-page med indhold om økologisk frugt og grønt, og hvordan flotte ord får forbindelse med jord og ender på bord.
 • Digitale annoncer, der viser frugt og grønt som friske, sunde, klimavenlige og naturlige produkter i form af billeder, opslag, tekst, små film og spil.
 • Toolbox til brug i tilbudsaviser, som skiltematerialer og temaer i detailhandelskædernes markedsføring samt frugt- og grøntproducenternes egen markedsføring på fx emballage og digitalt.
 • PR-kit der kan anvendes på flere typer af medier både for sjov og for alvor
 • Gaver til frugt og grØnt går ”live” på Madens Folkemøde med en aktivitet, der sætter frugt og grønts kvaliteter og værdier i fokus. Nøgleordene er: udvalg, friskhed, sæson, natur, klima, anvendelse samt viden om, hvordan økologisk frugt og grønt produceres.

Hovedparten af fondsmidlerne i dette projekt bliver som før nævnt anvendt til at få så meget plads, synlighed og effekt i den digitale og sociale medieverden suppleret med en tilstedeværelse på Madens Folkemøde i maj 2020. Der er flere fordele ved dette:

 1. Der bliver muligt at skabe en stor pulje af ”det daglige frugt og grønt” budskaber for at ramme forbrugerne med så mange argumenter som muligt.
 2. Budskaberne bliver tilpasset, så de passer til den digitale verden bl.a. i form af en utraditionel spil-kampagne, hvor frugt og grønt har den grØnne fØrertrøje på, og danner forbilledet for de øvrige produktkategorier.
  1. Udvalgte kendte og mere ukendte økologiske frugter og grøntsager kan iscenesættes, så kendskabet til markedets udbud synliggøres for modtagerne.
  2. Der skal i fejringen formidles viden om friskhed, sæson, anvendelse af frugt og grønt samt kendskab til, hvordan økologisk frugt og grønt produceres.
  3. Det kan formidles, hvordan frugt- og grønt danner grundlaget i en varieret, spændende og smagfuld klimavenlig kost.
 3. Der bliver sikret en højere effekt ved at anvende medier i den digitale verden, da det her er muligt at vælge de typer af forbrugere, som det ønskes at påvirke mere målrettet end på traditionelle medier.
 4. Ved at gå ”live” på Madens folkemøde kan der skabes en involverende platform for ”Gaver fra frugt og grØnt”, der skaber kontakt mellem avlere, madprofessionelle, meningsdannere samt alm. madbevidste forbrugere. Der skal skabes involvering gennem råvarekendskab, tilberedning, dialog, sparring og debat om ”Gaverne fra frugt og grØnt”. Der skal gennem denne aktivitet skabes bånd til avlere, madambassadører og samarbejdspartnere, som kan viderebringe kampagnens budskaber via deres egne online-platforme.

Resultater

Projektets indhold og resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden.

PR

Opdateres løbende.

Projektperiode

1. januar 2020 – 31. december 2020.

Projektstøtte

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Frugtavlen og Gartneribruget.