InTRÆgrer 2.0 – integration af træer i økologisk landbrug

Projektets formål er ved agerskovbrug at kunne anvise et nyt økologisk produktionssystem med en mere robust økonomi, mindre klimabelastning samt større biodiversitet. Projektet bygger videre på resultater fra projektet InTRÆgrer, som gennemføres i 2018.

Formål

Projektets formål er ved agerskovbrug at kunne anvise et nyt økologisk produktionssystem med en mere robust økonomi, mindre klimabelastning samt større biodiversitet. Projektet bygger videre på resultater fra projektet InTRÆgrer, som gennemføres i 2018.

Forventede effekter

Som følge af projektets resultater og formidlingsindsats forventes det, at et betydeligt antal økologiske landmænd vil integrere træer/buske i deres produktion til gavn for samfundet, biodiversiteten og det globale klima. Et landbrugssystem, som tager udgangspunkt i agerskovbruget vil i højere grad leve op til forbrugernes forventninger om en bæredygtig fødevareproduktion, hvilket potentielt kan styrke produkternes markedsposition

Aktiviteter

På baggrund af resultater fra InTRÆgrer udvælges kombinationsmuligheder inden for agerskovbrug, som etableres som mindre forsøg på tre forskellige bedrifter. Forsøgene vil repræsentere forskellige produktionsgrene og kombinationsmuligheder. Estimater for systemernes samlede effekter for biodiversitet og klimabelastning på langt sigt beregnes, og der udarbejdes en forretningsplan for hver af de tre bedrifter, baseret på fremskrivninger af vedplanternes vækst over en 20-årig periode. Agerskovbrugets fordele på et biologisk, økonomisk og samfundsmæssigt plan gennemgås og beskrives. Ved synliggørelse af agerskovbrugets fordele øges muligheden for, at økologiske landmænd integrerer vedplanter i deres landbrugsareal. Barrierer (biologiske, fysiske og tilskudsrelaterede) for udbredelse af agerskovbrug i Danmark identificeres ligeledes. Projektets resultater formidles bredt til økologiske landmænd for herved at aktivere fremtidige potentielle agerskovbrug-praktikere.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres løbende her på siden.

Åbent Hus 5. december hos Skolandbruger Bjarne Larsen

Præsentation: Økologisk Skovlandbrug i Danmark - praktiske erfaringer

Præsentation: Økologisk Skovlandbrug i Danmark - økonomi

Præsentation: Frugt og bær i skovlandbrugssystem

Projektperiode

1. januar 2019 - 31. december 2019

Projektstøtte

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.