Energibesparelser

Ved at mindske brugen af CO2 er bedriften med til påvirke kulstofkredsløbet positivt. For at spare mest muligt på sit energiforbrug kan det være en god idé at indføre energistyring på bedriften. Oftest kan der spares 5-10% eller mere på energiregningen med en lille indsats. Energisparerådene er også samlet i nogle pjecer, som kan bestilles hos Landskontoret for Bygninger og Maskiner eller hos det lokale landbrugscenter.

De fem gode råd til energibesparelser

Jordbearbejdning
Harve- og pløjedybde hænger sammen med energiforbruget. Hver gang pløjedybden sænkes 1 cm, så skal der flyttes 150 tons jord/ha ekstra, og det koster brændstof og sliddele. Bearbejdningsdybden skal ikke være dybere end nødvendigt for at sikre en god etablering.

Korntørring
Automatisk styring på blæser og varmekilde sørger for at der ikke tørres korn under ugunstige forhold, hvor luftfugtigheden er for høj. Sørg for at blæserens blæservinger og svøb er rene og glatte, så der ikke er ekstra modstand der øger energiforbruget.

Spar på motoromdrejninger
Det er de høje motoromdrejninger der giver det høje brændstofforbrug, der kan spares meget diesel ved at sænke omdrejninger, både ved transport og markopgaver. Det er én af årsagerne til at trinløse transmissioner giver lavt brændstofforbrug, for her er det computeren der sørger for lave omdrejninger. Det kan traktorføreren uden trinløs gearkasse selv være med til, ved at tænke over at køre med få omdrejninger.

Ventilatorvinger i kostald
Sørg for at holde disse rene for skidt og støv så de ventilerer i forhold til deres energiforbrug.

Mælkekøling
Køleribberne i køleraggregatet til mælkekøling skal holdes rene for at give optimal køleeffekt.

Oversigter til energibesparelser, indendørs og udendørs, i økologisk jordbrug

Energibesparelser
Denne udgave af energisparekataloget er tilpasset økologisk landbrug. Hvis en mere udførlig rapport ønskes, henvises der til energisparekataloget.

Energisparekataloget er udarbejdet af Landskontoret for Bygninger og Maskiner, ELKRAFT System, SEAS, Energicenter Vest, Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Bygholm, DEFU. Energistyrelsen har givet tilskud til projektet. Endvidere er der medfinansiering fra ELFOR DANSK ELDISTRIBUTION og Landskontoret for Bygninger og Maskiner.

Energisparekataloget kan ses her: www.energisparekatalog.dk

Nyttige links om energibesparelser

Energibesparelser i byggerier

Energistyrelsen - information og statistik om energibesparelser. Særligt effektive produkter(motorer, ventilatorer, pumper, cirkulationspumper til husholdninger, lyskilder) energimærkning af(biler, naturgasfyr, oliefyr, energivinduer og -ruder)

Landbrugets energisparekatolog. Grovanalyse (ligger du over eller under gennemsnittet), energispareråd - indendørs, udendørs

Energitjenesten

Læs mere: viden og aktiviteter i projektet