Nyt klimanyhedsbrev fra Økologisk Landsforening

Du sidder nu med det første klimanyhedsbrev fra Økologisk Landsforening. Nyhedsbrevet vil fremover udkomme en gang i måneden. God læselyst.

Kære læser

Du har nu klima-nyhedsbrevet fra Økologisk Landsforening foran dig. Vi vil med dette nyhedsbrev skabe opmærksomhed om de aktiviteter og udviklingsprojekter, som Økologisk Landsforening gennemfører for at følge op på vores Klimastrategi for økologisk jordbrug, som blev lanceret i oktober 2009.

Klimastrategien skal følges op af konkrete handlinger og projekter, for at den ønskede forandring skabes. Klimanyhedsbrevet vil informere dig om, hvordan vi arbejder med at nå målene i klimastrategien og forhåbentlig også pege nogle konkrete forslag, du som læser kan bruge.

To formål: Opmærksomhed og konkret handling

Klimastrategien har to formål. Det første er at skabe opmærksomhed om den helhedstænkning, der skal til for at løfte fødevareproduktionen til at være så klimavenligt som muligt. Det nytter f.eks. ikke at brænde en masse halm og gødningsfibre af, hvis det skulle have forbedret jordens struktur og liv. Det nytter heller ikke at dyrke en masse energimajs og energipil, hvis det skader biodiversiteten, og landskabet forarmes. Der skal leveres sammenhængende og bæredygtige løsninger, og det forsøger klimastrategien fra Økologisk Landsforening at levere.

Det andet formål er at skabe og styrke den indre drivkraft for økologiens udvikling. Klimastrategien peger på en række forandringer, som økologerne under alle omstændigheder har som mål, f.eks. at sænke energiforbruget, at udfase brugen af konventionel husdyrgødning, at fremme mere natur osv.

Disse mål bliver samlet og integreret i en helhed, der giver mening på et højere niveau og styrker motivationen hos økologiens aktører til at udvikle. Klimastrategien kobler økologiens udvikling og performance på en af vor tids største udfordringer: de livstruende klimaforandringer, som skal bremses. Økologisk landbrug er her en central del af løsningen.

Vi håber du vil synes om og få et udbytte af nyhedsbrevet.

Venlig hilsen

Redaktionen.