Viden og værktøjer

Viden om kulstof og økologi

Maskinbladet:

Økologien binder kulstof - livets byggesten
Økologisk jordbrug binder kulstof i jorden og skåner derved klimaet for udledning af en vis mængde CO2. Kulstof er en af livets byggesten, og mangfoldigheden i naturen sikres via økologisk produktion

Økologer til kulstofeksamen

Økologisk Jordbrug:

Økologien binder kulstof - livets byggesten
Økologisk jordbrug binder kulstof i jorden og skåner derved klimaet for udledning af en vis mængde CO2. Kulstof er en af livets byggesten, og mangfoldigheden i naturen sikres via økologisk produktion

Økologi og klimaforandringer - indtryk fra BioFach 2007
Økologisk landbrug har potentiale i forhold til den globale opvarmning. Hvornår skal det økologiske landbrug gøres uafhængigt af fossil energi?

Projekter hos Økologisk Landsforening:

Økologi og klima
Økologisk landbrug skal være CO2-neutralt inden for en kort årrække. Med fokusområdet "Energi i økologisk fødevareproduktion - klodens klima" arbejder Økologisk Landsforening intenst med at opbygge den viden, der skal til for at nå målet.

Økologi og biogas
Biogas kan bidrage til økologisk jordbrugs positive rolle i forhold til naturpleje, mindre kvælstoftab, mindre klimapåvirkning og produktion af grøn energi.

Reduktion af drivhusgasser i økologisk jordbrug
- Reduktionsmuligheder påpeget og drøftelse af mulighederne med de medvirkende jordbrug.

Økologi for Klimaet (pdf)
Det økologiske landbrug kan blive langt mere klimavenligt og det potentiale skal udnyttes. Derfor arbejder Økologisk Landsforening netop nu med en klimastrategi, som skal bane vejen for, at mere økologi også betyder bedre klima.

Læs mere: viden og aktiviteter i projektet