Nemmere at producere vedvarende energi

Økologisk Energi er et projekt, hvor Økologisk Landsforening samarbejder med pengeinstituttet Merkur, PlanEnergi og NRGI om at gøre det lettere for økologiske landmænd at komme i gang med at producere vedvarende energi.

Projektbeskrivelse

I projektet bliver der udviklet forretnings- og finansieringsmodeller for produktion af vedvarende energi, som er skræddersyede til økologiske bedrifter.

I april sidste år viste en undersøgelse blandt Økologisk Landsforenings landmandsmedlemmer, at interessen for at producere energi er stor, men at der mangler know how og at regler, ringe rentabilitet og elmarkedets struktur udgør nogle væsentlige barriere for en øget produktion af energi på bedrifterne. Projektet vil derfor adressere disse emner og udvikle grundige forretningsmodeller for henholdsvis solcelleanlæg, vindmøller og biogasanlæg, både gårdanlæg og fællesanlæg. Modellerne skal beskrive investeringsbehov, teknik og driftsbudget, og der samles en liste over mulige leverandører af både anlæg, rådgivning og finansiering.

Nye typer samarbejde

Søren Egge Rasmussen, formand for NRGI amba´s bestyrelse, forventer sig meget af samarbejdet:
"Det er lige denne type projekter, som NRGI er interesseret i at deltage i. Vi har mange års erfaring med energibesparelser og produktion af vedvarende energi, og mulighederne er mange. Vi vil i projektet både se på energibesparelser og undersøge mulighederne for produktion af vedvarende energi fra nye vinkler," siger han og uddyber: "Vi planlægger f.eks. at holde møde med mejerierne og undersøge, om de samme producenter, der leverer mælk, evt. kunne levere energi til mejeriet også. Eller man kunne forestille sig, at man oprettede et solcellelaug i en landsby, hvor en landmand så lejer tagene på sine bygninger ud til etablering af solceller." Dette er blot nogle af de nye konstellationer og muligheder, der skal undersøges i projektet.
"Jeg forventer både konkrete resultater, hvor en større kreds af økologiske landmænd bliver producenter af vedvarende energi, men også, at projektet vil afdække, at der er behov for at ændre lovgivning og nogle regler på området,"  siger Søren Egge Rasmussen.

Stor motivation

Michael Tersbøl, faglig udviklingschef i Økologisk Landsforening er tovholder på projektet. Han fortæller: "Produktion af vedvarende energi på de økologiske bedrifter har en vigtig signalværdi. Rigtig mange vil gerne bidrage til energiproduktionen og derved skabe en bedre klimaprofil for det økologiske landbrug. Vi oplever stor interesse og motivation for det her blandt medlemmerne og håber, at projektets modeller kan hjælpe til at gøre det enklere at komme i gang med etablering og produktion for den enkelte landmand. Samtidig skal vi have helt styr på, hvad det er for barrierer, man støder på, når landmændene vil i gang med energiproduktion. Det er første skridt på vejen til at få flere i gang med at producere vedvarende energi."

De forskellige forretningsmodeller bliver blandt andet udformet som overskuelige faktaark, der præsenteres på økologikongressen til efteråret.

Økologisk landmand har udfordringer med at få lov til at blive selvforsynende med energi. Læs artikel fra Ø&E her

Projektet løber resten af 2011 og er støttet af Promilleafgiftsfonden.