Kvægbedriftens klimabelastning

Kvæg er udråbt til den store klimasynder. Metanudledningen fra malkekøernes foderomsætning er det største enkeltbidrag til klimagasudledningen på en kvægbedrift. Hvor stort er det reelt og hvad kan vi gøre? Det var emnet for dette temamøde ved GF 2010.
Energipil er unik som energiafgrøde, den kan dyrkes med et meget lavt input af energi og gødskning.

Projektet Reduktion af drivhusgasser deltog ved Økologisk Landsforenings generalforsamling i et temamøde

Der var ca.35 tilmeldte, landmænd og andre interesserede der deltog i temamødet Kvægdebriftens klimabelastning. Resultaterne fra to kvægejendommes udledning blev fremlagt samt deres muligheder for at reducere udledningen. Og sikken en aktiv forsamling. Der blev spurgt meget ind til selve beregningerne, men også til det mere generelle omkring konkrete tiltag for at reducere udledningen fra kvægbedrifterne.

Vi siger tak for en god debat og interessen for at reducere drivhusgasudledningen.

Materialer og viden

Matan tab hos malkekøer og muligheder for reduktion v/Peter Lund, Seniorforsker, Forskningscenter Foulum

Kvægbedriftens samlede klimabelastning og muligheder for reduktion v/ Lisbeth Mogensen, Seniorforsker, Forskningscenter Foulum; Jørgen E. Olesen, Forskningsprofessor Forskningscenter Foulum

Resultater for de 4 gårde der deltog i projektet