Materialesamling om reduktion af drivhusgasser

Landbrug og klima

Fødevareministeriets rapport Landbrug og klima udpeger landbrugets stærkeste klimavåben til reduktion af drivhusgasser.

Læs mere her: Fødevareministeriet


LINKS VEDR. FØDEVAREMINISTERIETS RAPPORT


Udpegning af metoder til reduktion af drivhusgasser
Øget brug af biogas og dyrkning af pileflis er to af fire indsatsområder inden for landbruget, hvor det er mest relevant drifts- og samfundsøkonomisk at sætte ind for at begrænse udledningen af drivhusgasser. Det viser en rapport fra Fødevareministeriet, som Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har bidraget væsentligt til.

Læs mere her:
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus


Biogas og energipil er landbrugets stærkeste klimavåben, viser ny rapport fra Fødevareministeriet
Kun fire procent af den danske husdyrgødning udnyttes i dag til at producere biogas, men allerede om syv år skal halvdelen af al dansk husdyrgødning udnyttes til energiproduktion.

Læs mere her:
Hedeselskabet


Drivhusgasser fra jordbruget - reduktionsmuligheder
Rapport fra Danmarks JordbrugsForskning af Jørgen E. Olesen (DJF rapport Markbrug nr. 113, januar 2005)

Læs mere her (pdf):
Danmarks JordbrugsForskning


ANDRE RELEVANTE LINKS

Dansk landbrug og fremtidens klima
En pjece der kort beskriver klimaændringernes påvirkning af fremtidens landbrug og hvordan landbruget kan være med til at reducere drivhusgasudslippet.

Læs mere her (pdf):
Dansk Landbrugsrådgivning


Jorden brænder
Bogen der tager fat om det etiske aspekt ved klimaforandringerne. Jorden brænder, KU life

Læs mere om bogen her:
Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet


Biogas - økologiens colombus-æg
Måske er biogas løsningen på en af de vigtige barrierer i økologisk planteproduktion, nemlig manglen på husdyrgødning.

Læs mere her på økologi.dk om biogas


Et ton mindre
Klimaundervisning fra klima- og energiministeriet og Dansk Naturvidenskabsformidling. Det handler om at tage ansvar for fremtiden og nedsætte sit CO2-udslip.

Læs mere her:
1tonmindre.dk


Guld og grønne skove
Programmet guld og grønne skove henvender sig til forbrugeren der gerne vil gøre en forskel ved at nedsætte sit CO2-udslip. Der er masser af gode tips til hvordan en almindelig familie kan nedsætte deres udslip.

Læs mere her:
Danmarks Radio