Jesper Legaard

”Naturstriben er et helle i marken.”
På Billeslund er naturstriben et helle i marken. Produktionen af grøntsager betyder hyppig aktivitet på arealerne. Foto: Jens Christian Skov

På Billeslund dyrkes mange forskellige grøntsager, og det betyder at der aktivitet på markerne ca. hver 10. dag. "Vi mangler ikke bar jord på Billeslund, men vi mangler ro", siger Jesper Legaard. Naturstriberne giver insekter og større dyr et helle, hvor de kan søge hen. "Fasanerne er glade for at gå i striberne med honningurt. Harerne er meget glade for striberne - og insekter er der selvfølgelig masser af", fortæller Jesper Legaard. Han synes, at det er en fornøjelse at gå ved striberne.

Jesper Legaard har også erfaret, at det skal være nemt, hvis man skal lave naturtiltag. Egentlig var der planer om at lave felter med forskellige frøblandinger, men det blev for besværligt. Alle frøene blev blandet sammen og naturstriberne blev mere ensartede end planlagt. Men efter Jesper Legaards mening gør det ikke så meget, det er roen i striberne, der er vigtigst.

Nogle af striberne på Billeslund var tilpas åbne, så insekter og større dyr kunne færdes, mens andre striber blev for tætte. Det er vigtigt at overholde den lave udsædsmængde og ikke lade sig friste af at man har frø tilovers.

undefined

Oplevelserne med naturstriberne bliver diskuteret og noteret