Dagsommerfugle

Siden 1900-tallet er en halv snes af disse er imidlertid forsvundet. En undersøgelse i 1990-93 viste, at 25 arter er på retur, hvoraf 7 er tæt på at uddø. Hovedårsagen til disse ændringer menes at skyldes forandringer i land- og skovbrugspraksis.
Tidselsommerfugl Cynthia cardui. Foto Colourbox.com

Dagsommerfugle: Papilionoidea

Er udbredt over hele Danmark, 93 arter er observeret, 73 af dem menes at kunne overvintrer i landet. Antallet af arter er dog på retur. Arter som Nældens takvinge ses meget talrigt i haverne, hvor de bla. flokkes omkring sommerfuglebuske.

Der findes inden for gruppebetegnelsen Papilionoidea seks familier af sommerfugle:

  • Svalehaler (Papilionidae)
  • Hvidvinger (Pieridae)
  • Libytheidae (forekommer ikke i Danmark)
  • Takvinger (Nymphalidae)
  • Blåfugle (Lycaenidae)
  • Bredpander (Hesperiidae)

Føde

Hovedsagelig nektar fra mange forskellige planter f.eks. pil, vårlyng, mælkebøtter og mirabelle, men de suger også saft fra træer og fra frugt. Larverne lever udelukkende af blade fra forskellige planter. Larverne er som regel knyttet bestemte værtsplanter. Tidselsommerfuglen er knyttet til tidsler, mens dagpåfuglelarven er knyttet brændenælder.

Levesteder

Dagsommerfugle findes steder hvor der er en varieret plantebestand. Dagsommerfugle indtager deres hvileposition ved, at vingerne klappes sammen over ryggen.

Aktiv fra maj-september.

Naturlige fjender

Snyltehvepse, svampe (Entomophtora), rovtæger m.fl.

Trusler

Manglende nektar

Meget lidt varieret landbrug

Hvad kan du gøre?

Etablerede Naturstriber, kan indeholde mange nektargivende blomster, der kan agere som fødekilde.

Insektvolde

Faunazoner

Vildtagre

Græsstribe kort vegetation

Græsstribe gammel vegetation

undefined

Dagsommerfugl fundet ved Brædstrup. Sandsynligvis Almindelig blåfugl Plebeius argus, men er ikke tjekket med fagkyndig. Foto: Marie-Louise Simonsen

undefined

Dagpåfugleøje Inachis io. Den er meget almindelig i Danmark. Dagpåfugleøje kan lave høje lyde for at skræmme rovdyr bort. Når den gnider forvingerne mod bagvingerne opstår en skrattende lyd ligesom når tørre blade rasler. Når dagpåfugleøje derefter åbner sine vinger og viser øjnene, vil det skræmme mange rovdyr bort. Foto: Colourbox.com