Torben Lykke Ellegård

Navn: Torben Lykke Ellegård
Sted: Ølgod

Oplysninger om gården

Gårdens størrelse: 160 ha
Produktion: Økologisk mælkeproduktion 
Nedbørsmængde: ?? mm
Jordtype: JB 3 med vanding
Sædskifte: Kløvergræs - Kløvergræs - Silomajs - Korn - Grønkorn m udlæg
Udstyr til bekæmpelse: Dyna Drive, Skrælpløjning

Rodukrudtsproblem: Kruset skræppe, tidsler og kvik

Betydningen af rodkrudtsmanagement

På et kvægbrug med stor andel af kløvergræs er der ofte problemer med skræpper og tidsler der let kan sprede sig i marker som primært bliver brugt til afgræsning. Det er derfor vigtigt, at have mindst 2 græsfrie år. Den ene kan med fordel være med en rækkeafgrøde (majs), hvor rodukrudt også kan bekæmpes i afgrøden.

Beslutninger omkring bekæmpelse

Kvik tolereres til vist niveau, fordi den relativt nemt kan bekæmpes ved udsultning om efteråret. Samtidig har kvikken svært ved t overleve i en kløvergræsmark der bliver afgræsses og slættet effektivt. Skræpper toleres ikke og bekæmpelse iværksættes så snart et problem erkendes.

Strategier for afgrøde

Strategien for bekæmpelse af rodukrudt er gentagne behandlinger efter høst i efteråret og før såning i foråret. Med et sædskifte domineret af kløvergræs kan det betyde tab af næringsstoffer til omgivelserne.

Strategier for gødning

Der importeres konventionel svinegylle, men størstedelen af gødningen kommer fra gårdens egne økologiske køer.

Succeser og fiaskoer

Torben Ellegård har i mark 2-0 haft massive problemer med kvik. Årsagen er at der i mark 2 ikke er foretaget behandlinger mod rodukrudt igennem flere år. En kløvergræs blev ompløjet i efteråret 2006 med etablering af vinterrug, som var planlagt til modenhed. Henover vinteren udvikler kvikken sig kraftigt og det bliver besluttet at høste afgrøden til grøntfoder i starten af maj måned for derefter at lægge tidlige kartofler til optagning i slutningen af juli måned. I den efterfølgende vinterhvede sået i efteråret 2007 er kvikproblemet reduceret væsentligt.