Få succes med klimaoptimering

Vær med i front på vejen mod et mere klimavenligt landbrug og rust din økologiske bedrift til fremtiden med en klimahandlingsplan.

En klimahandlingsplan giver dig overblik over konkrete klimaudfordringer og reduktionsmuligheder på din bedrift og indblik i de handlemuligheder og tiltag, der er nødvendige for at nedsætte bedriftens klimabelastning. Få inspiration til klimaoptimering med en målrettet indsats på din bedrift i form af konkrete klimatiltag, og få herigennem mulighed for at reducere dine omkostninger og producere fødevarer til gavn for økologien, samfundet og klimaet.

Du får

  • En grundig gennemgang af hele din bedrift med en klimarådgiver
  • Overblik over nuværende klimaudfordringer
  • Konkrete tiltag, der kan reducere klimabelastningen
  • Beregninger af hhv. nuværende klimabelastning og belastning ved iværksættelse af tiltag

Et typisk forløb

  • Gennemgang af bedriften
  • Beregning af nuværende klimabelastning
  • Handlingsplan med konkrete tiltag til at nedsætte belastningen
  • Beregning af klimabelastning efter implementering af klimatiltag
  • Opfølgningsmøde med evaluering og evt. justering*

Pris

Kontakt sekretariatet.

Læs mere om klimahandlingsplaner

okologi.dk/landbrug/klima kan du bl.a. læse om andre bedrifter, der har fået lavet klimahandlingsplaner, om de konkrete tiltag, bedrifterne efterfølgende har implementeret, og om tiltagenes effekt for bedriftens klimabelastning. På siden kan du også downloade Økologisk Landsforenings Klimakatalog med 40 praktiske tiltag til at nedsætte klimabelastningen på det enkle landbrug.

Kom videre

I klimateamet har vi bred erfaring i rådgivning om økologisk landbrug og landbrugets klimapåvirkning. Vi finder muligheder og løsninger, der udvikler din bedrift i en klimavenlig retning. Kontakt os og kom videre med klimatiltag, der virker på netop din bedrift!

Kontaktpersoner